NIÊN TRƯỞNG TQLC HOÀNG LÃM

TQLC Tôn Thất Soạn sưu tập


(Hình TQLC Hoàng Lãm)

A-Lời Giới Thiệu: 
MX. Saigon (Tôn Thất Soạn) có nhiều kỷ niệm với MX.Hoàng Lãm trong thời gian phục vụ cùng chung Binh Chủng TQLC, “tù cải tạo cọng sản” hơn 13 năm trong Nam, ngoài Bắc và hiện nay định cư tị nạn cộng sản theo diện HO tại Hoa Kỳ.

1. Năm 1958: 7 sĩ quan TQLCVN đầu tiên dự khóa học Sĩ Quan Căn Bản TQLC-Hoa Kỳ tại Quantico MCS,VA-USA gồm Trung Úy Tôn Thất Soạn, Trung Úy Hoàng Lãm, Ngô Văn Định, Giang Khánh Tước, Phạm ngọc Thụy, Nguyễn Văn nho và Chuẩn Úy Nguyễn Hữu Cát. Thời gian học khoảng 6 tháng.


(từ trái: Trg/Úy Thụy, Tước, Nho, HOÀNG LÃM, Th/T Lê Như Hùng CHT, Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang TMT/CHP, Trg Úy Định, TÔN THẤT SOẠN, C/U Cát )

2. Năm 1961: Trg Úy Soạn TP2 còn Trg úy Hoàng Lãm là TP3-BCH/TQLC, đóng tại trại Cửu Long, Thị Nghè.

Sau khi trắc nghiệm đủ điểm anh ngữ, Trg úy Lãm và Trg úy Soạn được đề nghị mang cấp bậc Đại Úy “giả định” hầu đủ điều kiện đòi hỏi về cấp bậc của nhà trường MCS Quantico, USA để tham dự khóa học “Tham Mưu Đổ Bộ”AWS,Junior Course. Khóa học khoảng 8 tháng. Giữa năm 1962, mãn khóa trở về VN, Đại Úy Soạn nhận chức vụ TĐP-TĐ4/TQLC cho Đại Úy Bùi Thế Lân TĐT, đóng tại Vũng Tàu. Đại Úy Hoàng Lãm giữ chức vụ sĩ quan phụ tá cho Đại úy Dương Hạnh Phước TĐT-TĐ3/TQLC đóng tại Thủ Đức…

B-Tiều Sử MX. Hoàng Lãm:
1. Niên Thiếu:
– MX. Hoàng Lãm sinh tháng 4/1930, tại Huế, VN.
– 1937, học tiểu học trường Paul Bert (thời VNCH là Trường Tiểu học Thượng Tứ).
-1944, học trung học Pellerin (La San) sau đó là Trung Học Khải Định,Huế.

2. Quân Ngũ VNCH:
– Tháng 4/1954, động viên nhập ngũ vào Khoá 4 Phụ Thủ Đức (K.Cương Quyết 2)
– Tháng 10/1954, MX. Hoàng Lãm ra trường khoá 4 Phụ Thủ Đức .
– Th/uý Hoàng Lãm thuyên chuyển lên Tiểu Đoàn 454 BGM (Bataillon de Garde Montagnard) ở Tiểu Khu Kontum. Lúc này Thiếu Úy Bùi Thế Lân K. 4 Thủ Đức đang ở Tiểu Đoàn 5 BM (5 ième Bataillon Montagnard.  Hồi ấy các Tiểu Đoàn ở Cao Nguyên đều còn dưới sự chỉ huy của các sĩ quan người Pháp. Đến năm 1955 khi Pháp rút khỏi VN sau HĐ Geneve thì mới bàn giao cho SQ người Việt và cờ Vàng 3 Sọc Đỏ lần đầu tiền được kéo lên ở sân cờ T/Đ thay cho cờ Tam Tài của Pháp.
– Thiếu Úy Cổ Tấn Tinh Châu sau khi ra trường Khoá 5 Thủ Đức năm 1955 cũng thuyên chuyển lên T/Đ 454 và cả Thiếu Úy Nguyễn Đức Ân K.sĩ quan đặc biệt ngoài Bắc VN (TTHL/TQLC sau này).
-1956, trung úy Hoàng Lãm được chỉ định làm Sĩ quan Phụ tá Tiểu Đoán Trưởng (officier adjoint) cho Đ/uý Võ văn Lê, hồi ấy không có T/Đ phó.
– 1956, khi QĐQG bắt đầu thành lập các Sư Đoàn, vào khoảng cuối năm 1956 thì các T/Đ 454, T/Đ 5 ở Kon-Tum đều nhận lệnh giải tán để lấy quân số bố sung cho Sư Đoàn 12 Khinh Chiến (tiền thân của S/Đ 23).
Trung Úy Hoàng Lãm và Trung Úy Bùi Thế Lân thuyên chuyển qua Tiểu Khu Kontum, H.Lãm được chỉ định làm Trưởng P1 kiêm Trưởng P4, Trg Úy Lân Trưởng P3.
– Cuối năm 1956 ở TK/Kontum chưa được bao lâu, thì Trg Úy Lân và Trg Úy Lãm làm đơn xin đi học khóa sĩ quan căn bản Công Binh tại Hoa Kỳ; Tuy nhiên sau đó không có tin tức gì nên Trg Úy Lãm và Trg Úy Lân đã tình nguyện xin về TQLC đang thành lập và được Th/Tá TKT Hùynh văn Lạc chấp thuận..
– Tháng 5/1956, Trg Úy Lãm và Trg úy Lân trình diện BCH/TQLC tại Trại Cửu Long ở Thị Nghè. TQLC hồi ấy đang còn Liên Đoàn do Th/Tá Lê Như Hùng CHT. Tr/uý Lân được chỉ định làm Trưởng P3, sau đổi ra TĐ1/TQLC. Trg Úy Lãm làm Trưởng P1.
– Tháng 12/1957, Trg/úy Hoàng Lãm đi Mỹ học khoá Basic USMC School ở Quantico, VA cùng với 6 SQ/TQLC khác là các Tr/uý Soạn, Lãm.v.v..
– Tháng 8/1958 mãn khoá về nước, H.Lãm được chỉ định làm Trưởng P3/BCH/LĐ TQLC vẫn ở Thị Nghè.
– Giữa năm 1960, Đ/uý Lê Nguyên Khang đang là TĐT/TĐ3 được Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho thăng cấp Thiếu Tá và thay Th/Tá Lê Như Hùng làm CHT/LĐ TQLC. Đ/uý Nguyễn Kim Hương Giang (khoá 1 SQTB Thủ Đức) vẫn là CHP kiêm TMT. Đầu năm 1960 VC thành lập MTGPMN và phong trào nổi dậy bùng khắp các tỉnh ở Miền Nam, đặc biệt ở Bến Tre phong trào Đồng Khởi, tình hình rất nặng ,TQLC được lệnh của Bộ TTM đưa hết cả LĐ gồm có TĐ1/TQLC, TĐ2/TQLC và BCH/LĐ tăng phái cho QK5 để bình định vùng Bến Tre/ Kiến Hoà. Trước khi đi, thay vì để Đ/uý Nguyễn Kim Hương Giang đang là CHP kiêm TMT ở nhà, Th/tá Khang lại mang Đ/uý Giang theo ra hành quân và chỉ định Trg Úy H. Lãm XLTV BCH/ LĐ/ TQLC kiêm TMT.
– Chính biến tháng 11/1960: Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 11/1960, Đ/uý Nguyễn Kiên Hùng TĐT/TĐ3-TQLC, đóng quân cùng Trại Thị Nghè qua BCH gặp H. Lãm để lệnh cho Tr/uý Hình SQ Quân Lương (OD) của LĐ, phát tiền ăn nửa tháng sau của tháng 11, Tr/Úy H. Lãm nói bửa nay mới 10 Tây mà, Đ/uý Hùng nói nhân ngày mai có xe của BCH liên lạc với hành quân ở Miền Tây nên cho xe của TĐ tháp tùng theo để mua lương thực cho rẻ, H.Lãm nghe cũng hợp lý, chứ thật ra theo quy định thì tiền ăn chỉ phát ngày 1 và 15 mổi tháng. (Đây là một trong những điều mà sau này Đ/Tá Đổ Mậu Giám Đốc Nha ANQĐ hạch tội H.Lãm có dính líu đến đảo chánh).
– Ngày 11/11/60, khoảng 1 giờ sáng, nghe súng nổ càng lúc càng nhiều, H.Lãm vội vàng lái xe vào Trại Cửu Long, mới hay là Đ/uý Hùng lấy xe cơ hữu của TĐ3 chở được 2 Đại đội ra khỏi Trại và dặn Đ/uý Mã Viết Bẳng TĐP sẽ cho đoàn xe trở về chở tiếp 2 Đại đội còn lại. Trg Úy H.Lãm cho lệnh đóng cồng trại và sau đó nhận lệnh trực tiếp của Đ/Tá Hồ Tấn Quyền TL/HQ để Đ/uý Bằng dẩn bộ 2 Đại đội qua cầu Avalanche (cầu sắt nhỏ bắt qua Rạch Thị Nghè nối Trại Cửu Long với phía sau của Hải Quân Công Xưởng) qua đường Cường Để, ra Bến Bạch Đằng trình diện Đ/Tá Quyền cùng vào Dinh Độc Lập ở cửa đường Nguyễn Du chống lại phe đảo chánh. Khoảng 11 giờ sáng ngày 11-11-60, Thiếu Tá Nguyễn Đức Vân TMT/BTL/Hải Quân gọi điện thoại bảo Trg Úy Hoàng Lãm gửi gấp 2 Trung Đội tác chiến với 2 đơn vị hỏa lực trình điện BTL/HQ ở Bến Bạch Đẳng, H. Lãm cho biết là TĐ3/TQLC không còn lính, lính tại ĐĐ/CH Công vụ thì khộng phải là lính tác chiến mà hầu hết là lính để đua xe đạp, bơi lội v.v..


(hình TD3/TQLC, hàng đầu: Đ/úy Mã Viết Bằng TĐT, Đ/U Ngô Văn Định TB3, phóng viên Mỹ, quân nhân TQLC hành quân 1962 ở Long Tân-Long An)

– Cuộc đảo chánh thất bại do chính là nhờ 2 ĐĐ của Đ/U Bằng đã vào được Dinh Độc Lập để chống lại,..Ngày 12/11/60 thì Đ/U Nguyễn Kiên Hùng, Tr/U Nguyễn Công Minh (Emile), Tr/U Võ Kỉnh, Th/U Lê văn Toán và Th/U Thái Trần Trọng Nghĩa (Á khoa Khoá 14 VB ) chạy thoát sang Nam Vang bằng máy bay quân sự.
Một số quân nhân hữu công trong cuộc phản đảo chánh được thăng cấp, phần TQLC trong đó TĐ1/TQLC có Chuẩn úy Nguyễn Hữu Cát lên Thiếu úy, Trung Úy Lê Hằng Minh ĐĐT/ĐĐ1 lên Đại úy vì có công chỉ huy 1 trung đội TQLC đi sang Nam Vang bằng máy bay quân sự để hộ tống Trung Tướng Thái Quang Hoàng về Saigon, VN an toàn mà đã bị phe đảo chánh bắt làm con tin khi trốn thoát sang Nam Vang bằng máy bay sau khi đảo chánh thất bại…
– 13/10/60, Thiếu Tá Lê Nguyên Khang cùng BCH/HQ/TQLC về lại Trại Cửu Long thì Trung úy Hoàng Lãm trở lại Trưởng P3.
– Tháng 7/1961, Đại Úy Hoàng Lãm và Đại Úy Tôn Thất Soạn theo học Khoá AWS Junior Shool ở Quantico, VA. Tr/U Lê Đình Quế thay thế TP3.
– Tháng 7/1962 sau khi về nước H.Lãm thuyên chuyển về TĐ3/TQLC ở Tam Hà Thủ Đức làm Sĩ Quan Phụ tá cho Đ/U Dương Hạnh Phước TĐT.
– Tháng 2/1963 H.Lãm thuyên chuyển về P/3 Bộ TTM .
– Tháng 8/1963 thì được lệnh Biệt Phái về Phủ Đặc Uỷ TUTB và phục vụ cho đến ngày 30 Tháng 4/1975.

3-Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo:
Ngày 1/11/63, một số sĩ quan biệt phái về Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo (PDU-TUTB) được trả về quân đội, MX. Hoàng Lãm và một số sĩ quan khác được lưu lại cuối năm 1964 thì giải ngũ khỏi quân đội để chuyển sang ngạch Cán Bộ Tình Báo (CBTB) của PDU-TUTB.
Hoàng Lãm phục vụ hơn 11 năm PDU-TUTB,phụ trách qua nhiều phần hành.
Có thời gian là Chỉ Huy Trưởng Tình Báo (CHT-TB) ở Cao Nguyên Trung Phần gôm 6 tỉnh Darlac, Pleiku, Kontum, Tuyên Đức, Lâm Đồng và Quảng Đức.
-30/4/75, các cấp chỉ huy PDU-TUTB ra đi ngoại quốc .MX. Hoàng Lãm bị kẹt lại…

4-Tù Cải Tạo CS:
Hoàng Lãm bị tù cộng sản 17 năm, qua các trại từ Nam ra Bắc, rồi về lại miền Nam, trại Long Thành ,Thủ Đức, Nam Hà, Hỏa Lò (biệt giam xà lim #4) Hà Nội, Hà Tây, Nam Hà (lần 2) và Hàm Tân Z.30D.
– Tháng 2/1992, ra khỏi tù cs, cùng gia đình qua Mỹ theo diện HO 14, định cư tại thành phố Rosemead, CA cho đến ngày hôm nay 2/2016.

C-Lời Kết:
Thật ra thì thời gian ở TQLC vào khỏang 6, 7 năm tham mưu, nhưng MX. Hoàng Lãm rất yêu thích Binh Chủng.  TQLC đã để lại cho Hoàng Lãm những ấn tượng rất sâu sắc và những kỷ niệm với các chiến hữu Cọp Biển thì không bao giờ quên được:

“MỘT NGÀY TQLC LÀ MỘT ĐỜI TQLC”

TQLC Tôn Thất Soạn sưu tập
3/2016 Iowa City, Iowa.USA.

http://tqlcvn.org/thovan/van-nt-hoanglam.htm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s