VÙNG IV DUYÊN-HẢI*

Điệp Mỹ Linh

Huy hieu Bo tu lenh HQV4DH. TVQ Collection

Tổ Chức

Bộ-Tư-Lệnh Vùng IV Duyên-Hải gồm Tư-Lệnh, Tư-Lệnh-Phó và Tham-Mưu-Trưởng.
Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng IV Duyên-Hải được đặt tại Phú-Quốc.

Thành phần

Phu hieu HD4DP. TVQ CollectionHuy hieu duyen doan 42Huy hieu duyen doan 44.jpg

Huy hieu duyen doan 45.jpgHuy hieu Can cu Hai qiuan Phu Quoc. TVQ CollectionHuy hieu can cu yem tro tiep van An Thoi.jpg
Gồm những đơn vị sau đây:

  • Hải-Đội IV Duyên-Phòng đóng tại An-Thới.
  • Duyên-Đoàn 42 tại Hòn Nam-Du.
  • Duyên-Đoàn 43 tại Sông Ông-Đốc, Cà-Mau.
  • Duyên-Đoàn 44 tại Kiên-An, Rạch-Giá; trách nhiệm vùng U-Minh-Thượng, cửa sông Cái-Lớn và Cái-Bé.
  • Duyên-Đoàn 45 tại Bắc-Đảo, Hà Tiên
  • Duyên Đoàn 46 tại An Thới
  • Duyên Đoàn 47 tại An-Thới
  • Căn-Cứ Yểm-Trợ Tiếp-Vận
  • Một số chiến hạm biệt phái
  • Ba Đài Kiểm Báo:

*.- 402 tại Poulo Dama
*.- 403 tại Hà-Tiên
*.- 404 tại Đồi 162, An Thới.

hai quan ra khoi-chuong 3b

Phạm Vi Hoạt Động
Trách nhiệm vùng duyên hải từ Mũi Cà-Mau đến biên giới Miên Việt, trong vịnh Thái-Lan.
Tư-Lệnh cuối cùng: Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Văn Thiện.

*Trích từ Hải-Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp-Mỹ Linh

https://i0.wp.com/pcf45.com/anthoi/atport.jpg

bo-chi-huy-hd4dp-photo-by-pht.jpg

Duyen toc dinh PCF HQ.3802

Khinh toc dinh PCF.jpg

Ghe Yabuta.jpg

https://i0.wp.com/www.warboats.org/images/jpg/LooseImages/VCPB.jpg

http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/van/165-diepmylinh/1940-haiquanrakhoi?showall=&start=6

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s