Thiệp chúc Tết xưa của Hải Quân VNCH và Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến

Thiệp chúc Tết xưa của Hải Quân VNCH:

Thiep chuc Tet cung chuc tan xuan Nham Ty cua Trung tam huan luyen Hai Quan NhaTrang. Q Collection .JPG

Thiep chu Tet Xuan Quy Suu cua Trung tam huan luyen Hai quan Nha Trang .JPG

Thiep Xuan At Mao cua BTLHQ Biet Khu Thu Do .JPG

thiep-chuc-tet-cua-bo-chi-huy-hai-quan-vung-iv-song-ngoi

thiep chuc tet cung chuc tan xua 1974 cua giang doan 91 truc loi .jpg

***

Thiệp chúc Tết xưa của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến:

Thiep chuc Tet xuan Nham Ty 1972 cua binh chung Thuy quan luc chien .jpg

Thiep chuc tet xuan Mau Than 1968 cua binh chung TQLC .jpg

Thiep chuc tet Xuan Dinh Mui 1967 cua binh chung TQLC .jpg

Thiep chuc Tet Xuan Giap Dan cua Tieu doan 8 TQLC .JPG

Thiep chuc Tet cua Tieu đoan 5 Hac Long TQLC .jpg

Thiep chuc Tet Xuan Giap Dan  cua Tieu doan 2 phao binh TQLC .jpg

Phillip chuyển.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s