Hình ảnh hội chợ Tết Đinh Dậu 2017 taị Melbourne Showgrounds, tiểu bang Victoria-Úc Châu ngày 5 tháng 2

https://i2.wp.com/www.spaceunlimit.net/lh/2017/hinh/11/4699_01.jpg

hoi-cho-tet-1

hoi-cho-tet-3

hoi-cho-tet-2

hoi-cho-tet-6

hoi-cho-tet-4

hoi-cho-tet-7

hoi-cho-tet-8

hoi-cho-tet-9

hoi-cho-tet-10

hoi-cho-tet-11

25 .JPG

hoi-cho-tet-15

hoi-cho-tet-13

hoi-cho-tet-14

hoi-cho-tet-16

hoi-cho-tet-17Hoi cho Tet 18 .JPG

Hoi cho Tet 5 .JPG

20 .JPG

21 .JPG

19 .JPG

24 .JPG

26 .JPG

23 .JPG

27 .JPG

28 .JPG

22 .JPG

29 .JPG

30 .JPG

31 .JPG

32 .JPG

34 .JPG