TNS Janet Nguyễn bị cấm phát biểu và bị ép buộc ra khỏi phòng hội Thượng Viện

TNS Janet Nguyễn không tôn vinh cố – cựu TSN Tom Hayden (DC), chống lại đại đa số TNS Dân Chủ trong Thượng Viện TB California. TNS Janet Nguyễn bị cấm phát biểu và bị ép buộc ra khỏi phòng hội Thượng Viện (Feb. 23rd 2017)..

Trận chiến này sẽ nỗ lớn vì chúng tôi tin rằng TT Trump sẽ can thiệp, và TNS Janet Nguyễn có lẻ sẽ phải kiện đám DC tội vi phạm quyền Hiến Pháp số 1, First Amendment của QG Hoa Kỳ. Hoan hô TNS Janet Nguyễn, hậu duệ VNCH.

https://i0.wp.com/baocalitoday.com/wp-content/uploads/2017/02/JANET-NGUYEN.jpg

Đây tóm lượt về tên-đã-chết Tom Hayden:

Thập niên 60, sinh viên Tom Hayden hoạt động cùng nhóm sinh viên cực đoan thiên tả, trong tổ chức Students for a Democratic Society (SDS), (Sinh Viên cho một xã hội Dân Chủ). Năm 1972, Tom Hayden trở nên tích cực hơn, tham gia chính trị, chống chiến tranh, thành lập cái tổ chức gọi là Chiến Dịch Hòa Bình cho Đông Dương.

Tom Hayden lọt được mắt xanh của ngôi sao điện ảnh Jane Fonda, con gái của tài tử nỗi tiếng Henry Fonda. Tom Hayden và Jane Fonda cùng đến Bắc Việt Nam trong 1972 (Tom Hayden đã từng đến VN vào năm 1965). Chuyến đi đã làm cho Jane Fonda nỗi tiếng hơn nhờ chụp hình chung với VC, đang là thù địch của Quân Lực Mỹ và Đồng Minh VNCH, và được gọi là “Hà Nội Jane”; và cũng vì vậy cô ta bị chửi rủa; cả hai vợ chồng bị xem như những kẻ “phản bội” đối với cựu chiến binh VN.

Riêng Tom Hayden bị đối phương chính trị (phe Cộng Hòa) chế nhạo là “núp dưới váy đàn bà” hoặc sự nghiệp chính trị chỉ nhờ đàn bà, nhờ danh tiếng và tiền của gia đình Fonda mà Tom Hayden mua phiếu để trở thành Dân Biểu Hạ Viện California (1982) và sau là Thượng Nghị Sĩ TB California 1992. Sau khi lên đỉnh đài danh vọng trong chính trường, thì cuộc tình tan rã và ly dị năm 1994. Tom Hayden chỉ nỗi tiếng nhờ vợ chứ không có thành tích gì xuất sắc cho xã hội hay cho địa phương TB California.

Đối với người Việt TNCS, cặp vợ chồng này rất bị oán hận, đối với cựu chiến binh Vietnam và gia đình của 58,195 tử sĩ, Jane Fonda và Tom Hayden là hai tên phản bội. Phản bội Đồng Minh VN và Phản Bội U.S.A.

Đỗ Xuân Sơn

http://baocalitoday.com/breaking-news/tns-janet-nguyen-bi-cam-phat-bieu-va-bi-ep-buoc-ra-khoi-phong-hoi-thuong-vien.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s