Thất bại của cộng sản trong mưu đồ dựng tượng Hồ Chí Minh ở Vienna là một thắng lợi của tình đoàn kết và hợp tác đấu tranh của người Việt tự do

Trần Quang Thành (Danlambao) – Trước sự đoàn kết và hợp tác đấu tranh của người Áo gốc Việt, của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở châu Âu, ở Mỹ và Úc, với sự quan tâm hợp tác của các đảng phải đối lập, nhiều chính khách ở Áo, đặc biệt là giới truyền thông, ngày 23/2/2017 chính quyền Thủ đô Vienna đã ra quyết định hủy bỏ dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Tử Bình, Thư ký Hội Áo-Việt vì Dân chủ và Văn hóa đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về sự kiện này như sau:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s