Đại Tướng Cao Văn Viên kể lại chiến sự 1975: Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH trong giai đoạn cuối

Dai tuong Cao Van Vien .jpg
Vương Hồng Anh

* Đại tướng Cao Văn Viên trong những ngày cuối tháng 4/1975
Sau khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức vào tối 21 tháng 4/1975, và sau cuộc rút quân khỏi Xuân Lộc, Đại tướng Cao Văn Viên không còn thiết tha với chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân lực VNCH, trong khi đó, tân Tổng Thống Trần Văn Hương lại muốn bổ nhiệm Đại tướng Cao Văn Viên làm Tổng tư lệnh Quân đội với đầy đủ quyền hạn, so với chức vụ Tổng Tham mưu trưởng mà Đại tướng Viên đã nắm giữ từ tháng 10/1965. Thế nhưng, Đại tướng Cao Văn Viên đã trình xin Tổng Thống Trần Văn Hương cho ông được giải nhiệm. Tổng thống Trần Văn Hương không đồng ý và yêu cầu Đại tướng Viên tiếp tục giữ chức vụ. Chỉ đến khi Tổng Thống Trần Hương trao quyền cho ông Dương Văn Minh thì Đại tướng Viên mới nhận được quyết định giải nhiệm. Kể lại chuyện này, Đại tướng Cao Văn Viên ghi trong hồi ký như sau: “Trước khi Tổng Thống Hương bước xuống, Tổng Thống đưa ra một sắc lệnh giải nhiệm tôi khỏi chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham Mưu. Đến khi tân Tổng Thống (cựu Đại tướng Dương Văn Minh) muốn chọn người thay thế tôi, tôi đề nghị Tướng Đồng Văn Khuyên, lúc ấy đang giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận.” (Tân Tổng thống Dương Văn Minh đã chọn Trung tướng Vĩnh Lộc giữ chức Tổng Tham mưu trưởng thay Đại tướng Cao Văn Viên, chú thích của VB).

Trung tướng Đồng Văn Khuyên xuất thân khóa 1 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức-Nam Định năm 1952 (khóa 1 Sĩ quan Trừ bị được tổ chức cùng lúc tại Thủ Đức và Nam Định), được thăng cấp chuẩn tướng vào tháng 6/1968 khi vừa được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, thăng thiếu tướng tháng 6/1970, thăng trung tướng tháng 11/1973, giữ chức vụ Tham mưu trưởng Liên quân từ tháng 4/1974. Trở lại với vấn đề chức vụ Tổng Tham mưu trưởng, trong khi chưa tìm ra một người để giao trọng trách tổng chỉ huy Quân đội VNCH trong giai đoạn cam go nhất của lịch sử, ngày 23 tháng 4/1975. nội các do ông Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng nộp đơn lên Tổng thống Trần Văn Hương xin từ chức. Tổng thống Trần Văn Hương đã yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn và các thành viên nội các tiếp tục xử lý thường vụ cho đến khi có nội các mới được thành lập.

* Chức vụ Tổng Tham mưu trưởng trong những ngày cuối cùng
Theo tài liệu của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, để tìm một giải pháp ổn định trước những biến động thời cuộc, ngày 23 tháng 4/1975, một một số tướng lãnh và sĩ quan cao cấp do Trung tướng Vĩnh Lộc, nguyên Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, nguyên Chỉ huy trưởng trường Chỉ huy Tham mưu hướng dẫn, đã đến tư dinh của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn (lúc đó, Trung tướng Đôn là xử lý thường vụ Tổng trưởng bộ Quốc phòng vì nội các Nguyễn Bá Cẩn đã từ chức). Phái đoàn tướng lãnh đề nghị cựu Tướng Đôn với chức danh là Tổng trưởng Quốc phòng chỉ định người thay thế Đại tướng Cao Văn Viên trong chức vụ Tổng tham mưu trưởng vì theo các vị này, Đại tướng Viên không còn thiết tha với quân đội nữa.

Trước đề nghị của một số tướng lãnh, cựu Trung tướng Trần Văn Đôn nói: “Tình thế sắp thay đổi, tôi không cần chỉ định ai, tự nhiên cũng có người thay thế.” Khi đó, Trung tướng Nguyễn Bảo Trị đề nghị: “Thôi Trung tướng làm Tổng trưởng Quốc phòng kiêm luôn Tổng Tham Mưu trưởng đi.” Cựu Trung tướng Đôn từ chối và nói: “Tôi đã về hưu lâu rồi, lâu nay không còn mặc quân phục nữa, nhưng nếu cần tôi cũng có thể đảm nhận vai trò Tổng Tham mưu trưởng lúc khó khăn này. Nhưng tôi thấy tình thế biến chuyển quá mau, chưa biết nó sẽ đi tới đâu.” Cựu tướng Trần Văn Đôn hỏi lại Trung tướng Trị: “Vậy thì ai có thể thay thế Đại tướng Viên”” Trung tướng Trị trả lời: “Trung tướng Nguyễn Đức Thắng, gần hai năm nay ông ấy không có làm việc.”

Theo lời cựu Trung tướng Trần Văn Đôn ghi lại trong hồi ký thì ông biết rõ khả năng của Trung tướng Thắng và đã gợi ý nhưng Tướng Thắng đã từ chối. Tướng Thắng xuất thân khóa 1 Sĩ quan trừ bị Nam Định-Thủ Đức năm 1952, là một trong bốn tiểu đoàn trưởng đầu tiên của binh chủng Pháo binh VNCH. Từ 1960-1969, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng: đầu năm 1961, khi còn ở cấp trung tá, ông đã được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh và chỉ 1 tháng sau, được mang cấp đại tá giả định; đến tháng 10/1961, ông bàn giao chức vụ nói trên cho Đại tá Nguyễn Văn Thiệu (1967 là Tổng Thống VNCH) và về làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh, cuối năm 1962, ông được điều động về Bộ Tổng Tham mưu, phụ trách về kế hoạch hành quân; được thăng Chuẩn tướng vào tháng 8 năm 1964, thăng Thiếu tướng tháng 11/1965 và giữ chức Tổng trưởng bộ Xây dựng Nông thôn trong nội các của Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ (từ 1965-1967), Tổng Tham mưu phó đặc trách Địa phương quân-Nghĩa quân (tháng 9 năm 1967); cuối tháng 1/1968 được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn 4 & Quân khu 4 (năm 1968), thăng trung tướng vào tháng 5/1968, một tháng sau ông xin thôi giữ chức tư lệnh Quân đoàn, trở lại Bộ Tổng tham mưu giữ chức phụ tá Kế hoạch của Tổng Tham mưu trưởng (1969 đến 1972); năm 1973, ông xin nghỉ dài hạn không lương 5 năm để hoàn tất chương trình cử nhân và cao học toán (trước đó ông đã thi đổ một số chứng chỉ Toán của đại học Khoa học với hạng ưu).

Tại cuộc gặp gỡ nói trên, một số tướng lãnh còn đề nghị với cựu Tướng Đôn là nên bắt tất cả những người Mỹ còn lại làm con tin để Mỹ tiếp tục viện trợ giữ miền Nam. Cựu tướng Đôn trả lời với phái đoàn là chuyện đó đã có tin đồn rồi, thế nào Mỹ cũng biết và có kế hoạch đối phó. Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đang chờ ở ngoài khơi sẽ đổ bộ với lực lượng hùng hậu, chừng đó, theo Tướng Đôn sẽ có đổ máu và tình thế sẽ rối rắm nguy ngập hơn nữa. Cựu Tướng Đôn cũng phân tích là hơn một ngàn người Mỹ còn lại ở Việt Nam muốn cùng với Quân đội Việt Nam Cộng Hòa để cùng chiến đấu đồng thời thúc đẩy, xoay chuyển dư luận Mỹ yểm trợ cho miền Nam. Cuối cùng cựu Trung tướng Trần Văn Đôn khuyên mọi người là cần phân biệt chính quyền Mỹ và những người Mỹ ở Sài Gòn. Ông nói rằng chính quyền Mỹ ở Sài Gòn chỉ có ông đại sứ đại diện mà thôi, bỏ rơi Việt Nam là chính phủ Mỹ và Quốc hội Mỹ, chứ không phải là những người Mỹ đang ở Sài Gòn, nếu bắt một số người Mỹ ở Sài Gòn làm con tin thì tội nghiệp cho họ và chẳng có ích lợi gì.

Để ổn định tình thế, 6 giờ chiều ngày 23/4/1975, với chức danh là Xử lý thường vụ Tổng trưởng Quốc phòng, cựu Tướng Trần Văn Đôn đã họp các tướng lĩnh tại văn phòng Tổng Tham mưu trưởng. Tại buổi họp này, cựu Tướng Đôn nói: “Dù có thương thuyết để đình chiến, chúng ta cũng cố giữ những gì chúng ta có”. Vị Tổng trưởng Quốc phòng yêu cầu Đại tướng Viên, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn 3 & Quân khu 3 sắp xếp lại tuyến phòng thủ để bảo vệ Sài Gòn và đoạn đường từ Sài Gòn.

Cũng tại cuộc họp này, Đại tướng Cao Văn Viên đã báo cáo tình hình chiến sự và khả năng phòng ngự của Quân lực VNCH tại khu vực vòng đai thủ đô Sài Gòn và khu vực các tỉnh lân cận. Tướng Viên cho biết lực lượng Cộng quanh chung quanh Sài Gòn và Biên Hòa đã lên đến 15 sư đoàn, trong đó có 1 sư đoàn pháo binh, nhiều lữ đoàn thiết giáp và các đơn vị phòng không sử dụng hỏa tiễn SAM. Bản phân tích tình hình địch do phòng 2 bộ Tổng Tham mưu trình cho Tướng Viên đã đề cập đến khả năng của các sư đoàn chính quy hoạt động thường xuyên tại Vùng 3 (Quân khu 3) và một số sư đoàn ở Vùng 1 như Sư đoàn 324 B và 325, cùng với các sư đoàn ở Vùng 2: F 10, 968 đều nhắm hướng Nam tiến quân, đây là những sư đoàn chủ lực và là lực lượng chính của Cộng quân trong kế hoạch tấn công vào Sài Gòn.

Nhân sự lãnh đạo VNCH trong những ngày cuối của cuộc chiến.

Cũng theo tài liệu của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn và những ghi nhận của Đại tướng Cao Văn Viên, cùng với những diễn biến dồn dập về quân sự, những dị biệt và bất đồng về vấn đề nhân sự lãnh đạo miền Nam cũng đang được các nhà hoạt động chính trị bàn thảo ráo riết, trong đó có cả sự tham dự “nhiệt tình” của đại sứ quán Pháp. Một ngày sau khi Tổng thống Thiệu từ chức, cố vấn chính trị của sứ quán Pháp là ông Brochard đã đến nhà cựu Tướng Đôn và cho biết là Pháp có liên lạc với Hà Nội, Cộng sản Bắc Việt cho biết nếu có thương thuyết thì chỉ thương thuyết với ông Dương Văn Minh mà thôi. Ông Brochard nói với Tướng Đôn là ông Minh cần sự hợp tác của ông Đôn. Cựu Tướng Đôn thoái thác và nói từ lâu ông ta không gặp ông Minh và nếu ông Minh trở thành Quốc trưởng thì ông Đôn không phải là người tiếp xúc với ông Minh.

Trước khi ra về, ông Brochard hỏi cựu Tướng Đôn: “Ông Minh có thể gọi điện thoại cho ông được không “”. Cựu tướng Đôn gật đầu. Mười phút sau, ông Dương Văn Minh gọi điện thoại cho cựu tướng Đôn và xin một cuộc hẹn. Mười giờ tối ngày 22/4/1998, cựu Tướng Đôn gặp ông Minh. Cựu tướng Đôn hỏi ông Minh: “Anh có thể thương thuyết với bên kia được không “” Ông Minh trả lời: “Được, nhưng phải thật lẹ, nếu không chúng ta không có hy vọng.” Theo lời cựu Tướng Đôn, Ông Dương Văn Minh biết Cộng sản Hà Nội đang chờ ông nắm quyền rồi sẽ thương thuyết. Ông Dương Văn Minh chưa tiếp xúc với ông Hương vì ông Hương không thích ông Minh. Cựu Tướng Đôn phân tích rằng việc này rất bất lợi nhất là sau khi VNCH bỏ Xuân Lộc. Ông Minh đề nghị Tướng Đôn đi gặp đại sứ Mỹ Martin để thuyết phục Tổng Thống Trần Văn Hương về chuyện này.

https://vietbao.com/a66887/dai-tuong-cao-van-vien-ke-lai-chien-su-1975-tong-tham-muu-truong-qlvnch-trong-giai-doan-cuoi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s