Nghị quyết Tháng Tư Đen của Thượng Viện California

SBTN

Lúc 2 giờ 45 chiều Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017 tại Phòng Họp Khoáng Đại Thượng Viện Quốc Hội Tiểu Bang California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã điều trần trước Thượng Viện Tiểu Ban Cali về nghị quyết SCR 2 chọn Tháng Tư, 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Điều này ngằm để tưởng nhớ 42 Năm Ngày Mất Nước, để ghi nhớ sự hy sinh vì ly tưởng tự do của Quân Dân Cán Chinh VNCH và Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam và vinh danh sự đóng góp của cá nhân, tổ chức, hội đoàn người Mỹ gốc Việt đối với tiểu bang California. Hàng trăm đồng hương từ Nam và Bắc California đến tham dự rất vui mừng khi tất cả thượng viện ủng hộ nghị quyết SCR2 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

http://www.sbtn.tv/nghi-quyet-thang-tu-den-cua-thuong-vien-california/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s