Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

Hình của Rufus Phillips, chụp ở Cà Mau vào tháng Hai năm 1955.

ĐỘC LẬP nghĩa là:

– Đất nước không bị chia đôi.
– Không có đảng trị dân.

TỰ DO nghĩa là:

– Tôn giáo không bị ngăn cấm.
– Tư tưởng không bị kiềm chế.
– Cá nhân không bị trói buộc.

HẠNH PHÚC nghĩa là

– Ruộng đất tài sản nhân không bị tập trung làm của chung.
– …Nhân dân được tôn trọng.”

Trần Quốc Việt sưu tầm

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2017/05/oc-lap-tu-do-hanh-phuc.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s