Ðầu mối 2 cái chết của Tổng Thống Diệm/Kennedy

on
Queenbee-1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Ngo_Dinh_Diem_-_Thumbnail_-_ARC_542189.png/220px-Ngo_Dinh_Diem_-_Thumbnail_-_ARC_542189.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/John_F._Kennedy%2C_White_House_photo_portrait%2C_looking_up.jpg
Mở hồ-sơ 2 cuộc thãm sát 2 anh em Diệm/Nhu và Kennedys
Sự thật chủ-chốt cuộc chiến VN do từ cuộc họp ngày 20/11/1963, Mc George Bundy, Skull and Bone 40 chủ tọa, đánh dấu khúc quanh lịch sữ đẫm máu nhứt cho dân tộc VN, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đến tận tuyệt, thề không đội trời chung qua sự ủy nhiệm của ngoại bang, cái gọi là ý thức hệ: “câm thù giai cấp” và “câm thù Cộng Sản” dĩ nhiên cái thế lực quỹ khốc thần sầu nầy cũng thừa hiểu rằng, anh em trong nhà nếu không hận thù thì làm đếch gì chém. giết nhau đến tận tuyệt!
Trung tá Lucien Conein (hình Vol-1, trang 70) cựu điệp-viên OSS-19, bây giờ là nhân viên CIA giữ vai trò liên lạc với năm Tướng lảnh phản loạn trong âm mưu lật đổ chính phủ Diệm, người đứng giữa là Tướng Trần Văn Ðôn, hai người quen nhau có dự mưu từ lâu (CIA) và đều sanh ra tại Pháp. Các tướng khác (từ trái qua phải) Lê Văn Kim, Tôn Thất Ðính, Nguyễn Văn Vỹ, và Mai Hửu Xuân.
Middle-aged black-haired man lies face half-down on the floor, covered on his face and dark suit and trousers with blood. His hands are behind his back.Nếu như TT Kennedy và TT Diệm không bị triệt tiêu thì Siêu Chánh Phủ không thể thi hành chương trình “CIP”: Dữ kiện của biến cố, 2 ngày trước khi TT Kennedy sẽ phải bị ám-sát và 18 ngày TT Diệm đã bị thảm-sát, có một cuộc họp hỏa tốc bí mật lạ thường xãy ra tại Honolulu ngày 20/11/1963.
Mc George Bundy, Bones-40, Cố-vấn TT Kennedy, là người đại diện toàn quyền của Đảng-hội Skull and Bones lôi xềnh-xệch cho bằng được hai vị Bộ-Trưởng, Dean Rusk Bộ ngoại-giao, và McNamara Bộ quốc-phòng cùng ra lệnh khẩn cấp triệu-hồi Đại-sứ Lodge và Tướng Harkins bay gấp qua Honolulu để nhận chỉ thị khẩn mật:
– Loại trừ 5 Tướng lãnh ở trên ra khỏi cơ-quan quyền lực tức khắc.
– Xóa bỏ hoàn-toàn chương trình Ấp-chiến-lược, Dinh-điền, và giải tán Thanh-niên,
Thanh-nữ Cộng-Hòa, Đặc ủy trung ươn Tình báo và các đơn vị Tình báo chiến lược
– Giả tạo sự kiện Hà-Nội khiêu-khích để có cớ đem quân tác chiến (Mỹ) qua Việt-Nam.
– Thiết lập hàng rào điện-tử Mc Namara không phải để chận đứng mà để theo dỏi kiểm
soát nhịp độ Lính BV xâm nhập vào Nam qua Xa-lộ Harriman (đường Mòn Hồ)
– Mc Namara được chỉ định là người quản-lý điều hành tổng quát cuộc chiến VN
Không còn chối cải gì nữa Mc George Bundy (Skull and Bones thứ 40) Cố-vấn Kennedy đã biết chắc rằng TT Kennedy sẽ phải bị ám-sát vào một ngày ngắn nhất! Nếu TT Kennedy còn ngồi trên chiếc ghế quyền lực thì kế hoạch CIP (Counter Insurgency Program) sẽ không thể hoàn thành được, chúng ta hãy nghiên cứu tinh-thần công-điện đánh đi trong thời gian cuộc đảo chánh TT Diệm xãy ra do Skull and Bones 40 (Mc George Bundy) gởi cho Đại-sứ Lodge ngày 30/10/1963 thì rõ. Thái độ đảo ngược 100% tinh-thần công-điện của ngày họp hôm đó đã chứng minh trong cuộc họp Honolulu nầy là TT Kennedy sẽ phải bị triệt hạ vì sự cấu kết chặt-chẻ cho quyền lợi của loài Quỷ-Đỏ Liên-Xô với con Ma Đầu-lâu Xương-người, qua cái trục ma-quỷ đã gắn bó làm ăn với nhau từ lâu.
Khó khăn: làm sao bứng gốc 5 Tướng lãnh đã thâm niên và sừng-sỏ nhất?
Giải quyết: Tướng Maxwell Taylor, Tham-mưu trưởng Liên-quân và Mc Namara sẽ qua lại Việt-Nam, và mỗi người một bên, nắm tay vị Tướng chỉnh lý (Tướng Nguyễn-Khánh) đó dơ lên cao trước mắt dân chúng Miền-Nam để tỏ bày sự ủng-hộ hoàn-toàn của Hoa-kỳ cùng tạo dựng niềm tin và bôm sự can-đảm cho vị Tướng trẻ nầy.
Sau khi đẩy 5 Tướng nầy ra khỏi cơ-quan quyền-lực, rồi phải kiếm cho được một Tướng rất trẻ hay bốc đồng lên phục hồi trật tự xã-hội; Chọn một người với vẽ mặt lạnh-lùng như Trưởng một Băng-đảng, đi đâu cũng có lố-nhố 4, 5 con khỉ-đột đi theo, mang khẩu súng lục kè-kè bên hông như những Cow-Boy hồi Tây-tiến của chúng ta. Điều quan trọng theo kế hoạch xóa bỏ Miền-Nam trong mật kế Pynnsylvania, axiom-1, nên chọn những Tướng lãnh trẻ và bất tài để dễ sai bảo, dùng khoa huyền-bí mê-tính hay khoa thực-tiển bằng Dollar và danh vọng để chỉ vẻ họ như một diễn viên trong tấn tuồng hát cải lương, khi thì để râu dưới, khi thì cạo râu trên, vì danh lợi nên dễ-dàng họ nghe theo ta! Sau đó phải có một thời gian thật ổn định để lo việc lần-lược rút quân về để hoàn tất axiom-3
Harriman có lần đã thổ-lộ với các công-sự viên của Ông rằng: Thuyết phục Hà-Nội dể hơn thuyết phục Sàigòn, như việc giải quyết vấn đề Lào 1962 với sư cương quyết bướng bỉnh chống đối của cố-vấn chính trị Ngô Ðình Nhu, cũng như trong chiến cuộc Lam-Sơn 719. Tướng Võ-Nguyên-Giáp tuy rằng công-cụ “gián-tiếp” qua áp-lực trực-tiếp của Liên-Xô, nhưng thuận lợi cho kế hoạch chiến lược của Mỹ. Lấy thí dụ, một lực-lượng hùng-hậu như vậy tại vùng Phi quân-sự, thay vì tấn kích một nơi xa-xôi như đường 9 Tchepone, Lào mà tấn công thẳng vào cứ điểm của Mỹ tại Khe-Sanh thì không những điều binh được gần hơn mà dễ đem chiến thắng thấy rõ. Nhưng Tướng Giáp lại tuân thủ giúp Mỹ hoàn thành chiến lược trận đánh; còn Sàigòn TT Thiệu ra lệnh Tướng Lãm cho một đơn vị nhỏ của Sư-đoàn-1 vào “đái một bãi rồi ra”, coi thường lời thuyết phục của Tướng Haig phải tấn công vào Căn-cứ hậu-cần 604 của Bắc-Việt, kéo dài cho đến cuối tháng 4 năm 1971. Nhưng làm sao chúng ta hiểu nổi cái thế lực ghê-gớm nầy đã dựng lên một chế độ siêu Mafia HCM nhưng lại không có cụ mà là Ðãng-trưởng Mafia là Lê Ðức Thọ độc quyền chuyên chính cho đến ngày cái thế lực nầy cho ra đời cuốn DVD, sự thật HCM mới chịu giãi tán cái đảng quái-quăm nầy. Trong khi chế độ Saigon thì bị CIA phá thối để dễ-dàng bức tữ nó theo định-kiến-1, nhưng may mắn cho TT Thiệu vì là thời gian cần ổn định để Mỹ rút quân êm trôi nên Tổng thống Thiệu vẩn an-toàn giữ nguyên ngôi vị.
Ngay sau khi lập bang giao với Việt-Nam năm 1995. Phái đoàn Mc Namara cùng Donald Rumsfeld qua thăm Việt-Nam gặp Tướng Giáp, cám ơn rối-rít bồ-tèo công-cụ gián tiếp qua ngôn từ “bái phục sự chiến đấu anh hùng của nhân dân VN”
Còn Henry Cabot Lodge hồi tưởng lại trong vụ khai-trừ 5 Tướng lãnh nầy mà nghĩ lại phận mình cũng phải bị hy-sinh giống như Đại-úy Nhung giết TT Diệm và Lee Harvey Osward giết TT Kennedy; Năm 1969 Harriman rời chính trường sau khi vẽ ra khuôn-mẩu Hiệp-định Paris cho Hanoi và nhét Lodge vào vị trí điều hợp hiệp định, rồi lu mờ theo cung cách về nguyên tắc tình báo “Cam vắt hết nước rồi bỏ Vỏ” Lodge uất-ức bèn cho ra đời một cuốn sách “Bảo có nhiều Tâm” (The Storm has many eyes) nhưng gọp lại hết những thành viên Skull and Bones thì chỉ còn có hai tâm: Một là Kennedy, Hai là Skull and Bones: thân phận trên đe dưới búa, thật đáng cái đời ham danh lợi!
Để kết luận phần nầy, nếu chúng ta xem và đọc tất cả 174 tài liệu mật công bố 4/2005 và 5/2006, Viện Văn-khố An-ninh Quốc-gia (National Security Archine) của Hoa-kỳ đã cho phổ biến 2.100 bản văn (memoranda) dài 28.000 trang mang tên “The Kissinger Transcripts:A Verbatim record of U.S. Diplomancy, 1969-1977” đa số liên quan đến sự thật cuộc chiến Việt-Nam và còn rất nhiều tài liệu quan trọng khác rồi đây sẽ được đưa ra ánh-sáng. Đọc giả sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay bị loạn giác, dể bị lầm lẩn không hiểu đâu là sự thật; Nhưng tất cả chỉ có cô-động trong một bức điện tín mà Mc George Bundy gởi cho Lodge ngày 30/10/1963 trong khi cuộc đão chánh đang tiến hành quyết liệt, với độ mật “top secret-eyes only for Ambassador Lodge” (xem bản văn trong mục Tác phẩm và Tác giả)
Chương trình CIP phải được hoàn thành bất cứ giá nào dù phải giải quyết bằng máu!
Thật vậy, nó phải trả bằng một cái giá khá đắt là phải hy sinh hai vị Tổng thống Kennedy và Diệm, sau cùng phải hoàn thành cho bằng được “định-kiến-1” là buộc phải hất khỏi chiếc ghế quyền lực của TT Nixon và TT Thiệu để vô hiệu hóa những bức thư riêng tư đã cam kết nếu phía CSBV vi phạm Hiệp định Paris (mà chắc chắn sẽ phải vi phạm theo lộ-đồ chiến lược “Eurasian”
Vì sự sống còn của thế chiến lược toàn cầu, Ðảng Skull and Bones đã hoàn thành chu-đáo hai cuộc hành quân bí mật: 1943 OSS khuyến dụ Cụ Hồ về mật-khu Pát-bó để khuấy động chiến tranh chống Nhựt, Pháp, và VNCH. Ðến 1949 CIA cũng đã hoàn thành cuộc di tản cưởng-bức Trưởng Giới Thạch và phe nhóm về Ðài-loan để đi vào một cuộc chiến lâu dài qua ý thức hệ Cộng Sản và Tư bản [Chiến tranh Lạnh] Nhưng TT Kennedy mới thật sự là một trở ngại chính của kế hoặch CIP: Kennedy nói với viên chức thân cận ở Tòa Bạch ốc, ông O’Donnell rằng: “So we had better made damned sure that I’m reelected!” Năm tới, 1964 sau khi tái ứng-cử thành công, Kennedy sẽ đem tất cả quân đội Mỹ về xứ, có nghĩa là hủy bỏ kế hoặch CIP ?
Kennedy còn bảo đảm với hai nử Sử-gia, Marilyn B Young và Ellen Hammer “Chúng tôi sẽ rút quân Mỹ bất cứ bao nhiêu và bất cứ lúc nào mà chính phủ Nam VN yêu cần” Kennedy không muốn gởi quân Mỹ đi chiến đấu một nơi quá xa xôi; ông cho rằng “Người Việt phải tự chiến đấu để bảo vệ tự do, chúng ta không thể chiến đấu giùm cho họ!” (đúng theo sách-lược của anh em Diệm/Nhu) Kennedy không muốn dính dấp quân sự, ông nhứt quyết không để cho Hoa kỳ phải vướng vào sự can thiệp ở một vùng xa xôi nầy. Ngoài ra Kennedy còn muốn đem cố-vấn Mỹ về bất cứ bao nhiêu nếu phía VN yêu cầu, TT Diệm và Cố vấn Nhu muốn cố-vấn Mỹ về hết càng sớm càng tốt. Và sau cùng tháng 10/1963 chính phủ Kennedy cúp viện trợ hoàn toàn, thế là cơn giông-bảo xảy ra, Skull and Bones không thể để quyền lợi của Tập đoàn tư bản bị cấp-bức; Hàng tỷ hợp C-Ration (tiếp nối lương khô từ Aid to Russia 1941-46 Plan) cho khoảng 3 triệu Lính [luân phiên định kỳ một năm] tác chiến đã lở sản xuất vào năm 1961 và 1962 (trên nấp hộp có ghi năm tháng để ghi dấu ngày hết hạn) TT Kennedy sự thật không quan tâm đến quyền lợi quá đáng của một số it tài phiệt Mỹ [American First] Cái siêu thế lực ghê-gớm nầy có để yên cho TT Kennedy hay không?
Nhưng TT Kennedy con người nhìn thấy xa hơn tập đoàn tư bản thiển cận chỉ nhìn vào quyền lợi hẹp hòi mà quên đi lợi ích sống còn từ trong nước ra ngoài. Kennedy thấu hiểu sức mạnh của Hoa kỳ sẽ chiến thắng Cộng sản bằng nền dân chủ pháp trị chớ không dựa vào sức mạnh quân sự, Kennedy mạnh dạn tuyên bố: “Không một ai bắt buộc tôi phải làm những gì mà tôi cảm thấy đi ngược lại với quyền lợi của quốc dân” Kennedy đã nói với những chính khách trong khi đang có biến cố về Hỏa tiển nguyên tử tại Cuba, “Các ông nghĩ rằng Tôi sẽ khai chiến bằng trao-đổi nguyên tử để làm gì! Tôi không cho đó là biện pháp khôn ngoan” Kennedy tiếp “Và ông củng như những chính khách khác sẽ cho là tôi điên…chúng ta sống cùng chung một hành tinh, cùng thở chung một loại dưởng khí, chúng ta ao ước con cháu chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ…tại sao chúng ta phải đi đến tự hủy diệt?”
Từ sau vụ chịu trách nhiệm oan uổng về vụ thất bại Vịnh Con Heo, TT Kennedy không còn tin vào Trưởng tình báo CIA cũng như các Tướng lảnh ở Ngủ Giác đài, Kennedy trở nên một người cương quyết trong chính sách nhưng lại quá cô-đơn vì bị bao quanh khống chế bởi vô số các thành viên Skull and Bones đã được xắp xếp vào mốc chốt của chính quyền Kennedy. Nhưng không may thay, những kẽ chủ-chiến nầy lại bằng mọi giá phải triệt tiêu cho bằng được TT Kennedy để phát động thế chiến lược CIP. Những năm đầu vào Nhà-trắng, Kennedy rất ít lưu lại nơi đây, Kennedy đợi đến khi bổ nhiệm người em Robert Kennedy làm Bộ trưởng tư pháp, Kennedy mới yên tâm làm việc; Sự thất bại của CIA [Bushes] đổ bộ vào Vịnh con heo làm TT Kennedy nóng giận, sau khi phái Tướng Taylor điều tra, báo cáo CIA đã đi quá xa ngoài trách nhiệm cơ-bản của mình như muốn phá hoại chính sách. Kennedy quyết định CIA bàn-giao quyền lại cho Quân đội nắm giữ, đồng thời giải nhiệm một số tướng lảnh và viên chức, hai viên chức trùm CIA là Allen Dulle và Richard Bissell dấu nhẹm âm mưu đổ bộ lên Cuba nên bị TT Kennedy giải nhiệm liền sau đó cùng Tướng Edwin Walker
Hai cha con Bush [Prescott Bush và George H W Bush] phản ứng dưới sự đồng thuận của thủ lảnh W.A. Harriman ngấm ngầm thập-tự-chiến với TT Kennedy: cho rằng Kennedy là kẻ chủ bại trong chính sách đối ngoại. Cái ngày buồn thảm của dân Mỹ khi đoàn công xa của TT Kennedy và Ðệ Nhứt phu nhân viếng thăm Dallas, cái nhóm “Tam đầu chế” kể trên đã xúi giục một số người giương biểu ngử chống Kennedy dọc theo các con lộ mà Kennedy sẽ đi qua, và cũng tại Dallas, họ dùng công cụ truyền thông văn hoá đưa tin thường lệ vào buổi sáng buộc tội Kennedy là kẻ phản bội, kẻ chủ bại. TT Kennedy rất bình tỉnh vì ông nghĩ sẽ giải nghĩa và thuyết phục người dân tại cuộc nói chuyện ở Dallas Trade Mart. Kennedy sẽ chứng minh sức mạnh của Hoa kỳ không phải chỉ hù-dọa kẻ thù mà chứng minh sự chung sống hòa bình trên căn bản dân chủ và tự do qua sự bảo đảm bằng cơ pháp quốc tế. Nhưng cuộc nói chuyện định mệnh đó đã không xảy ra thì TT Kennedy đã bị ám sát.
Nhưng than ôi! Cái thế lực ghê-gớm bằng 1000 Mafia nầy lại dám táo-bạo mướn công-cụ Mafia một lần nửa để giết một tổng thống; Người em, Robert Kennedy đang tự-động trở nên huyền thoại về điều tra vụ án lớn nhứt của lịch sử Hoa kỳ. Trong quá khứ, sau thế chiến-2, William Colby, Allen Dulles cũng như Richard Bissell dưới quyền OSS của Tướng William J Donovan; Những phần tử Cộng sản cũng như thiên tả nếu thao túng chính quyền Tây âu đều bị nhóm phản tình báo trên thuê mướn Mafia thanh toán ngay lập tức. Ðiều dể hiểu nếu Mafia tự ý làm thì không thể tránh khỏi sự trả đủa mà bọn Mafia thừa hiểu sẽ bị tận tuyệt: Chỉ riêng ở Toà đại sứ Stockholm, W. Colby là một viên chức tầm thường nhưng cũng đã chi tiêu hàng trăm triệu dollar để bảo vệ nền dân chủ thiên chúa giáo Ý đại lợi. Nói cách khác, Bố già Prescott Bush là “đại-ca” của Mafia qua đơn đặt hàng từ OSS và CIA và giờ đây Bố-già láo-cá nầy đã dùng Mafia để ám sát Kennedy tránh hệ quả gây mâu-thuẩn, xung đột giữa CIA và FBI
Hơn 40 năm qua, người dân Mỹ tin rằng vụ thãm sát TT Kennedy không riêng gì chỉ có một mình Oswald là thủ phạm, mà đó là một âm mưu vô cùng bí mật, nhưng cũng phải đợi khi bọn Skull and Bones bị hủy diệt hoàn toàn thì mọi việc sẽ hiện rỏ ra dưới ánh sáng mặt trời. Người em, Robert Kennedy phải làm cho ra lẽ qua những ngày đêm âu sầu thầm lặng điều tra, cho đến khi nào Robert Kennedy tìm ra manh mối thì một lần nửa chúng sẽ phải tiêu diệt ông để bịt đầu mối; R.Kennedy vừa vật lộn với sự đau buồn vừa nóng ruột tìm ra manh mối góp nhặt mọi chi tiết dù lớn nhỏ. R.kennedy đeo sát thi hài người anh cho đến tận nhà thương Hải quân Bethesda, nơi đây R.Kennedy chú tâm tìm những chứng cớ y khoa, đặc biệt chú tâm về bộ óc bị trúng đạn của TT Kennedy. Ông quyết tâm phải trở thành một lý thuyết gia hùng biện về cái chết của người anh mình. Nhưng viên đạn khắc nghiệt lại tái diển y chang số phận của người anh, ngay sau khi R.Kennedy tìm ra 3 mẩu đạn khác nhau nằm trong đầu của người anh mình
Robert Kennedy được nhiều cảm tình với dân Mỹ, 1964 ông được bầu làm Thượng nghị sỉ tiểu bang New-York và rồi ra tranh cử Tổng thống 1968. Ông vẩn tiếp tục âm thầm điều tra về cái chết của TT Kennedy, tin tưởng hoàn toàn khi ông được dân bầu làm tổng thống với ngôi vị quyền lực ông sẽ tái điều tra và đưa chúng ra pháp luật – Nhưng việc đó không xảy ra vì Bọn Skull and Bones lại một lần nửa ra tay trước. Lần thứ nhứt, tam đầu chế [J.F.Kennedy, Robert Kennedy và Lyndon Johnson] củng làm thủ tục giấy tờ cùng chứng cớ để đưa Skull and Bones ra pháp luật qua đạo luật làm ăn với kẻ thù: “Aid to Russia 1941-46 Plan” [Trading with Enemy-Act 1941] Nhưng Ðảng Ma-quỷ nầy lại ra tay trước. Ðảng Skull and Bones phản-ứng theo luật Cowboy Texas shoot rất nhanh rất chính xác và đúng lúc!
Giả thuyết về cuộc thảm sát TT Kennedy:

JFK limousine.png
Quốc hội lúc nầy đang chịu ảnh hưởng của Prescott Bush về mặt chìm còn mặt nổi là Mike Mansfield cho thành lập một ủy ban điều tra rồi đi đến kết luận Oswald là thủ phạm. Cái trường hợp nầy được xếp hồ sơ vì lý do: Oswald cũng bị giết bởi băng-đảng tại một hộp đêm ở Dallas. Cảnh sát Liên bang không thể tiếp tục điều tra vì người chết đả bịt đầu mối (dead men tell no tales) Nhưng sau hai thập niên, xuất hiện một Toán chuyên viên điều tra do ông William Tobin, thuộc phòng nghiên cứu điều tra của FBI làm trưởng đoàn. Ông nắm vửng những phương tiện điều tra chính xác qua thủ tục vận hành hóa phân tích điện tử chuyên trách về các mảnh đầu đạn; William Tobin đi đến kết luận hơn 40 năm qua, Quốc hội đã cho điều tra bằng một toán chuyên viên hoàn toàn không biết gì cả hay với mục đích làm sai lạc các vấn đề liên hệ với dụng ý che dấu tính trung thực. Bây giờ Tobin đòi hỏi phải tái điều tra để cho ra ánh sáng, vì Tobin cho rằng sau cuộc nghiên cứu hi-teck đã tìm thấy ít nhứt ba mảnh đạn khác loại trong đầu của TT Kennedy (Tobin’s in vestigators found being at lest three bullet-fragments were different categories) Toán điều tra nầy đi đến kết luận có thêm một người bắn sẻ nửa ngoài Lee Harvey Oswald, cùng trên lầu 5 bắn xuống. Nhưng chưa tìm ra hung thủ thứ hai thì hai ngày sau Oswald bị bắn chết để bịt đầu mối. Siêu thế lực trong bóng tối áp lực FBI phải đóng lại hồ sơ vì thủ phạm đả bị giết.
Ðây là nguyên tắc cơ-bản của bọn Siêu Mafia như trường hợp của TT Diệm: Ðại úy Nhung bị xiết cổ chết sau vài ngày TT Diệm bị thảm sát, nhưng không chỉ có một mình Nhung là hung thủ. Vì bố-già Mafia [Prescott Bush] đã chỉ thị đường dây thứ nhứt cho Ðại-sứ Lodge qua đặc trách hành quân Lucien Conein [Tướng Dương văn Minh và đại úy Nhung] và đường dây thứ hai cho Trưởng nhiệm sở CIA Saigon David Smith qua Russell Flynn Miller [Tướng Mai Hửu Xuân và Th/tá Dương Hiếu Nghĩa] Thật bất hạnh cho giòng họ Ngô, nếu TT Diệm và người em vẩn ở yên nơi Dinh Gia Long thì thãm trạng sẽ không phải xảy ra theo như tôi suy-gẫm. Vì đối với siêu thế lực nầy thì sự loại bỏ Cụ Diệm ra khỏi cơ quan quyền lực không khó lắm, chỉ riêng sự cương-định của TT Kennedy phải bị thảm sát để quyền lợi của họ không bị ngăn cản.
Thế thì thủ phạm thứ hai là ai!? Âu châu và nhứt là Pháp là trung tâm văn hóa nên bất cứ sự kiện quan trọng nào cũng thường thả bóng bóng tại Paris, do ngân quỷ chi tiêu xuất ra từ Ngân hàng Thụy-Sỉ trả tiền cho những dịch vụ mờ ám của Skull and Bones: Ðiển hình tuần báo Paris Match muốn vinh danh Cụ Hồ để bù lại sự phản bội của Skull and Bones, như đặt tên Ðường Mòn tên Cụ [Hà Nội đặt tên là Ðường 559] Ðặc biệt cựu tù binh bị Hà-Nội hành hạ tàn nhẩn nhứt là Thượng nghỉ sỉ John McCain, không những không thù Hà Nội là vì quyền lợi “American-First” mà còn phải làm sáng tỏ “định-kiến-1”. Ngày 25/4/2.005, báo Paris Match có đăng bài phỏng vấn John McCain, trước câu hỏi về sự khác biệt giữa Việt Nam và Iraq, ông đã tuyên bố (vì được SCP sẽ tài trợ và ủng-hộ để tranh ghế tổng thống trong tương lai y chang lời hứa với Ðại sứ Cabot Lodge) như những gì đã giải nghĩa trước cuộc chiến VN 1960 tại các khuôn viên Ðại học, “Người dân Miền Nam trước đây chưa hề bao giờ cho rằng chính phủ Saigon là hợp pháp. Họ hiểu rằng HCM là người “quốc gia” muốn thống nhất đất nước; Còn tại Iraq, các cuộc bầu cử cho thấy dân Iraq tin là chính phủ của họ là hợp pháp!” [Ðịnh kiền-1, SCP Mỹ không công nhận VNCH vì muốn thành lập một nước VNCH thống nhứt lớn hơn trong tương lai, sau một thời gian khai thác qua chiến tranh, còn Iraq sẽ được họ tái thiết và xây dựng một hiến pháp theo ý họ như mẩu hình các nước trong khối Á-Rạp]
Thêm trường hợp phải đánh lạc hướng hay để trả mối thù thâm độc về câu nói mà Phó TT Johnson nói với Thượng nghỉ sỉ Humphrey, ám chỉ sự thảm sát TT Diệm có dính dấp đến W.A Harriman, thủ lảnh của Skull and Bones. Ngụy tạo 40 năm trước Lyndon B Johnson ra lệnh giết Kennedy!? Bây giờ bổng nhiên xuất hiện một nhân vật kinh-dị, ông Billie Sol Estes 78 tuổi một thời là triệu phú cho rằng cái gọi là TT Johnson đả ra lệnh cho thuộc hạ giết TT Kennedy để thay thế ngôi vị! Với nguyên-cớ [trong khi Johnson đã về với chúa] cuộn băng ghi lời tố cáo trên vẩn còn được Sol Estes cất giấu kín? Làm sao người như ông Estes lại có được chìa khóa của một bí mật lớn nhất của thế kỷ? Billie Sol Estes xuất hiện cũng tại Pháp như đồng tác giả của một cuốn sách vừa được nhà sách Flammarion xuất bản nguyên bản bằng tiếng Pháp tại Paris nhan đề là “JFK, le dernier témoin” với nhà báo William Reymond, và tiếp theo là một cuốn phim trên Ðài Canal [đài ra tin Vịt-Cồ] với nhan đề “JFK, autopsie đun complot” của Bernard Nicolas và William Reymond trình chiếu tối thứ hai 27/10.
Billie Sol Estes bị tù, sạt nghiệp, bị mọi người bỏ rơi vào quên lãng, 1971, khi vừa ra khỏi tù, Estes gặp Cliff Carter, người thân cận nhứt của cựu TT Johnson yêu cầu ông Estes lấy máy ghi lời của ông ta trong đó có câu: “Lyndon Johnson đáng ra không nên ra lệnh cho Mac giết Tổng thống?” Theo như Estes, Mac ở đây là Mac Wallace, xạ thủ của phe nhóm Johnson ? (cái thế lực ghê gớm nầy thật chuyên nghiệp về ngụy tạo vấn đề qua chuyên môn ranh mảnh về Tình báo cả bốn đời từ 1917-2004) Trong vụ ám sát TT Kennedy, ngay trên lầu thứ 5 nơi Lee Harvey Oswald đặt súng, FBI đã tìm thấy một dấu tay…vô thừa nhận. Năm 1988, Nathan Darby, một giám định viên chuyên về căn cước tư pháp, sau khi so sánh, xác nhận rằng dấu tay nầy là của Mac Wallace. Với thêm vào những chứng cớ đó, chúng ta có thể tin rằng William Tobin ngày nay cho rằng Mac Wallace là hung thủ thứ hai. Nhưng mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng sau năm 2.023, [khi Thái tử của triều đại thứ hai Skull and Bones chết, George W Bush] Thủ phạm theo tôi nghĩ là Nhóm tài phiệt “dầu hỏa và buôn súng” do tam-đầu-chế (Prescott Bush, W.A.Harriman, và George H.W.Bush thành viên của War Industries Board) đả giết TT Kennedy bằng bàn tay của Mafia.Queenbee-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s