Trung tướng Nguyễn Văn Hinh,Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, chống lại Thủ tướng Ngô Đình Diệm

on

Vương Hồng Anh

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/3/35/Nguyenvanhinh.jpg

Trung tướng Nguyễn Văn Hinh

TƯỚNG HINH, TỔNG TM TRƯỞNG XUNG ĐỘT VỚI THỦ TƯỚNG DIỆM

*Trung tướng Nguyễn Văn Hinh,Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, chống lại Thủ tướng Ngô Đình Diệm.
Tháng 9/1954, Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đặt lên hàng đầu việc thương thuyết với Pháp để buộc Pháp phải trao trả ngay tức khắc tất cả các chủ quyền quân sự và hành chính thuộc mọi lãnh vực, nhưng sự thương thuyết này bế tắc vì Pháp chỉ chấp thuận giao dần dần lại cho VN. Từ cuối năm 1954, tuy không có 1 thỏa hiệp chính thức nào được ký kết nhưng Pháp theo đường lối của mình dần dần chuyển giao lại cho Việt Nam.
Theo tài liệu phổ biến trong Quân sử VNCH do Khối Quân sử /Phòng 5/Bộ Tổng Tham mưu QL.VNCH biên soạn, song song với việc đòi chuyển giao gấp rút, Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã ký một nghị định buộc Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng tham mưu trưởng đi công cán ở Pháp với thời hạn 6 tháng. Với nghị định này, Thủ tướng Ngô Đình Diệm muốn sử dụng toàn quyền quân sự do Quốc trưởng giao phó, để loại bỏ ảnh hưởng của Pháp ngay trong Quân đội Quốc gia, điển hình là Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, vưà có quốc tịch Pháp, vưà giữ chức vụ trọng yếu trong Quân đội với chức danh Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc Gia Việt Nam. Phản ứng lại, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh không chịu chấp nhận quyết định của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, lấy lý do là chức vụ mà ông đang giữ là do Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định.
Trung tướng Nguyễn Văn Hinh dựa vào hậu thuẫn là Pháp và một số sĩ quan cao cấp trong Quân đội Quốc gia VN, công khai sử dụng Đài phát thanh Quân đội phản kích lại Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Lúc này Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ nên phe nhóm của Trung tướng Nguyễn Văn Hinh dù có lực lượng trong tay vẫn không dám mạo hiểm làm cuộc binh biến lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Sự việc này, sau đó đã được dàn xếp tại Pháp: vào ngày 20-11-1954, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh nhận được lệnh của Quốc trưởng Bảo Đại sang trình diện, và khi đi, giao chức vụ Tổng tham mưu trưởng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ, Tổng thanh tra Quân lực, xử lý thường vụ.
Từ sự kiện trên, nội tình của Quân đội lúc đó bị chi phối bởi các ảnh hưởng bên ngoài. Tại miền Nam Trung Việt, một lực lượng khoảng 700 người dưới quyền điều khiển của Thiếu tá Thái Quang Hoàng, Tiểu khu trưởng Ninh Thuận, ly khai chống Trung tướng Nguyễn Văn Hinh để hậu thuẫn cho Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Lực lượng ly khai này đa số thuộc Tiểu đoàn 83 VN, một số thuộc các Tiểu khu Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và một số khác khoảng 50 Bảo chính đoàn và Công an thuộc tỉnh Ninh Thuận của Trưởng ty Công an Ninh Thuận Nguyễn Văn Hay. Ngày 27-11-1954, Lực lượng ly khai này ra khu chiến cách thành phố Phan Rang 10 km, tại vùng tỉnh Ninh Thuận, vào lúc mà tình hình giưã phe ủng hộ Trung tướng Hinh và Chính phủ căng thẳng nhất. Cuối cùng Quốc trưởng Bảo Đại dàn xếp bằng cách cách chức Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, nhưng lại có ý giao chức Tổng tham mưu trưởng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ ở lại Việt Nam. Thế nhưng Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã cấp thời chỉ định Thiếu tướng Lê Văn Tỵ giữ chức Tổng tham mưu trưởng thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Hinh.

https://i0.wp.com/www.namkyluctinh.com/PICTURE/VNCH/QuocGiaVN26.jpg

Tiếp đến, ngày 2 tháng 12-1954, một biến cố nhỏ xảy ra, tuy rằng tính chất sự kiện không lớn, nhưng lại ảnh hưởng sâu xa về quyền chỉ huy trong quân đội. Biến cố này là việc Trung tá Nguyễn Quang Hoành, Tiểu khu trưởng Bình Thuận, không cho một đoàn xe thiết giáp của Pháp về Sài Gòn dù có lệnh của Bộ Tổng Tham mưu lúc đó còn rất đông sĩ quan Pháp chi phối, với lý do là đã nhận lệnh của Chính phủ không cho đoàn xe này về Sài Gòn. Bộ Tổng tham mưu trước thái độ của Trung tá Nguyễn Quang Hoành, chỉ còn biết trình Bộ Quốc Phòng để tuỳ nghi giải quyết, và cũng kể từ hành động này, thực quyền chỉ huy quân đội bắt đầu thuộc vào quyền điều khiển của Thủ tướng Chính phủ.
* Chính phủ giải tán các bộ chỉ huy lực lượng giáo phái.
Như đã trình bày trong kỳ trước, kế hoạch sát nhập binh đội và quân nhân các lực lượng giáo phái tại miền Nam vào Quân Đội Quốc gia VN được đề cập từ trước Hiệp định Genève vài tháng, nghĩa là từ khi nội các của Thủ tướng Ngô Đình Diệm bắt đầu thành hình. Theo quan điểm của Bộ Quốc phòng Quốc gia VN, việc sát nhập này nhằm vào các lực lượng võ trang giáo phái của Hòa Hảo và Cao Đài, là hai lực lượng giáo phái chính yếu. Chính phủ Quốc gia muốn kết hợp tất cả mọi lực lượng võ trang vào một mối, dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Quốc gia VN. Việc sát nhập được ấn định bởi dụ số 24 QP ngày 10-4-1954, nhưng kế hoạch này chỉ được xúc tiến từ sau ngày đình chiến.
Sau khi ấn định những đặc khoản này, Chính phủ Quốc gia Việt Nam ban hành lệnh sát nhập kể từ ngày 1-8-1954 các binh đội của giáo phái:
1 binh đội thuộc lực lượng Cao Đài của Trung tướng Nguyễn Thành Phương: 3 ngàn người.
1 binh đội thuộc lực lượng Hòa Hảo của Trung tướng Trần Văn Soái: 3 ngàn người.
1 binh đội thuộc lực lượng Hòa Hảo của Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ: 3 ngàn người.
Với những thành phần giáo phái này, những trung đoàn giáo phái sau nay đã được thành lập:
-Trung đoàn 58 thành lập 1-8-1954.Nguồn gốc: binh đội 3 ngàn quân thuộc lực lượng Cao Đài của Trung tướng Nguyễn Thành Phương
-Trung đoàn 59 thành lập 1-8-1954.Nguồn quân số: binh đội 3 ngàn quân của lực lượng Hòa Hảo của Trung tướng Trần Văn Soái
-Trung đoàn 57 thành lập ngày 1-8-1954 Nguồn quân số: binh đội 3 ngàn quân của lực lượng Hòa Hảo của Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ.
6 tháng sau, vào mùa Xuân 1955, thêm 1 binh đội 2,600 người thuộc lực lượng Cao Đài của Tướng Trịnh Minh Thế về hợp tác với Chính phủ Quốc gia, một trung đoàn giáo phái được thành lập, đó là Trung đoàn 60 thành lập ngày 1-2-1955. Cuối tháng 3/1955, một binh đội khác gồm 5 ngàn người thuộc lực lượng củaTrung tướng Nguyễn Thành Phương về hợp tác, và Trung đoàn giáo phái thứ 5 được thành lập vào ngày 1-4-1955. Vào đầu tháng 8/1955, Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ hợp tác chặt chẻ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Một binh đội gồm 2 ngàn quân sĩ thuộc lực lượng của Tướng Nguyễn Giác Ngộ lại được chấp thuận gia nhập Quân đội Quốc gia Việt Nam thêm 1 Trung đoàn nữa, đó là Trung đoàn giáo phái thứ 6 được thành lập với danh hiệu Trung đoàn 63.
Trong một văn thư phổ biến vào tháng 7/1955, Chính phủ Quốc gia Việt Nam kêu gọi các lực lượng giáo phái phải sớm hoàn tất việc sát nhập trước ngày 1-10-1955. Sau thời hạn này, chỉ có Quân đội Quốc gia Việt Nam mới có quyền mang binh phục, những người nào mang trái phép sẽ bị bắt và truy tố trước pháp luật.
Ngày 1-8-1955, Chỉnh phủ giải tán các bộ chỉ huy và cơ cấu trực thuộc các giáo phái, để vấn đề thống nhất quân sự được thực hiện dễ dàng. Riêng đối với vấn đề sát nhập, Chính phủ Quốc gia Việt Nam và Phái bộ Quân sự Hoa Kỳ đã chấp thuận một quân số phụ trội 10,000 người dành riêng để thu nhận quân nhân thuộc các lực lượng giáo phái, và ở ngoài quân số ấn định 150,000 quân nhân của Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Ghi nhận chung, trong thời gian từ tháng 8/1954 đến tháng 8/1955, Chính phủ đã tiến hành các đợt sát nhập các lực lượng giáo phái vào hệ thống chỉ huy của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Quốc gia VN (Kỳ sau: Lực lượng Bình Xuyên).

https://vietbao.com/

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s