Cho Con Một Tấm Thẻ Bài

on

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/images/file/SMjGnzdj0wgBAPQM/w259/thieunutamthebainonsat.jpg

Người quả phụ bến xe làm quán trọ

Manh chiếu cùn dời mãi dấu xe qua

Mưa nặng hạt còn nơi nào nương náo

Áo vá chằm giá rét cắt làn da

Đàn con dại co ro ngồi bên chị

Mắt kinh hoàng sấm chớp xé màn đêm

Đứa lớn hỏi mền đâu mà không đắp

Chị nghẹn lời vụn vỡ cả buồng tim

Chị kiếm sống bằng cách giùm giữ chỗ

Khách đi về mua vé tặng tiền dư

Đồng bạc lẻ góp gom mua phần sữa

Mua phần cơm đạm bạc với cà dưa

Một ngày kia có một người thương cảm

Ngỏ lời xin nuôi bớt một người con

Chị cho đi mà lòng nghe muối xát

Tấm thẻ bài tên bố giữ nghe con !

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/p22826a25362/cho-con-mot-tam-the-bai

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s