Đức: Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân Việt Nam Tỵ Nạn

on
vietbao.com

TUONG NIEM Thuyen Nhan_va an nhan
Cap Anamur là danh hiệu của một Hội Từ Thiện sáng lập bởi Tiến Sĩ Ruper Neudeck năm 1979 đã cứu vớt 10,375 thuyền nhân Việt Nam vượt biển tìm tự do. Khánh thành 28 tháng 4 năm 2007 để tưởng niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã tữ nạn trên đưởng vượt biển đi tìm tự do, và để cảm ơn Tiến Sĩ Ruper Neudeck và Nhân Dân Đức Quốc đã cứu giúp, đĩn nhận, cứu mang thuyền nhân Việt Nam. Thành phố Troisdorf là nơi Tiến Sĩ Ruper Neudeck sinh sống. (Photo: Đường Bình)

Nguồn: https://vietbao.com/a283844/duc-dai-ky-niem-thuyen-nhan-vn-ty-nan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s