Tiểu đoàn 9 TQLC – Rừng núi Barbara

(Cuộc Chiến Đấu Trì Hoãn Của TĐ9/TQLC Yểm trợ cho SĐ/TQLC thành lập phòng tuyến Mỹ-Chánh) MX Ðoàn văn Tịnh Qua khỏi căn cứ Nancy – dãy Trường sơn chạy dài từ Bắc xuống Nam cao dần, giữa vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp khoảng cách chừng 8 cây số đường chim bay về…

Người lính gương mẫu

  “… Trong ví ta này, một tờ chứng chỉ. Mất nước rồi còn hiệu lực hơi lâu. Chiều lưu lạc chợt thương tờ giấy cũ Tái tê cười giờ gia hạn ở nơi đâu?…” Cao Tần 1- Có một loại văn chương tôi rất ghét, đó là loại… tán. Xin thưa đây không phải…

Ký hoạ 1935: Cuộc sống người miền Nam xưa

Bộ tranh này là những tác phẩm ký hoạ của Sinh viên Trường Mỹ Thuật Gia Định. Xuất bản năm 1935 dưới dạng sách ảnh gồm 8 quyển, có tên Monographie dessinée de l’Indochine: Cochinchine, bằng tiếng Pháp, in khổ 32 x 25 cm. Hiện nay, bộ sách này được lưu giữ tại Thư viện Khoa học Tổng…

Trận chiến trên cầu Bến Đá

MX Tân-An Đoàn-Văn-Tịnh Lời giới-thiệu: Ngay sau khi ký-kết Hiệp-định Geneve (20-7-1954) chia đôi đất nước, Cộng-Sản Bắc Việt đã mang sẵn mộng xâm-chiếm nốt miền Nam bằng cách này hay bằng cách khác. Năm 1960, họ đã đưa cán-bộ Trung-ương Đảng âm-thầm vượt vĩ-tuyến 17, vào Nam thành-lập và kiểm-soát Mặt Trận Giải-Phóng (MTGPMN)….

Một thời xuôi ngược xe Lam Sài Gòn

Trần Tiến Dũng Một chiếc xe Lam còn sót lại ở miền Nam Việt Nam. Hình chụp năm 2006. (Hình: Wikipedia) (NV) –  Trong một dịp đi cùng người bạn Việt kiều Mỹ qua khu Lộ Đá Đỏ, quận 8, lúc nhìn cái xe Lam đi lấy rác từng nhà, từ sau xe gắn máy,…

Hoàng hậu cà phê hủ tíu

Trang Nguyên Tôi xin giữ nguyên (chỉ bỏ chữ bà) tít tựa của một bài báo trên tờ tuần san Phụ nữ Tân Văn số 219 ra ngày 5 tháng 10 năm 1933. Bài viết giới thiệu bà Lê Thị Ngọc, người phụ nữ Annam một nách ba đứa con thơ, ấy vậy mà sáng…

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Hoàng Huy Trước 1975, ở Sài Gòn, gia đình tôi có quen với gia đình bà Sáu. Bà Sáu gốc người Nha Trang, góa chồng, có bốn con: Trưởng nam là Thành (Nguyễn Văn Thành hay Nguyễn Ngọc Thành gì đó, lâu ngày tôi không nhớ chính xác chữ lót lắm. Ở nhà, Thành còn…