Tài liệu của Bộ Lục Quân Hoa Kỳ ân thưởng huy chương cho các chiến sĩ Sư Đoàn 3 Không Quân VNCH ngày 2 tháng 4 năm 1975.

NVQ sưu tầm.

Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Đại tướng Fred C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân ký thay Tổng thống ân thưởng các loại huy chương cao quý Silver Star, Distinguished Flying Cross và Bronze Star Medal with “V” device cho các chiến sĩ Sư đoàn 3 Không quân VNCH, do công trạng anh dũng chiến đấu vào ngày 15 tháng 12 năm 1973 trong một phi vụ hành quân hỗn hợp Việt-Mỹ tìm xác phi công chiến đấu cơ F-100 của Không quân Hoa Kỳ mất tích trong một phi vụ trước đó. Các phi hành đoàn trực thăng thuộc phi đoàn 231, Sư đoàn 3 Không quân đã cố gắng vượt qua lưới đạn phòng không Việt cộng, một số nhân viên Việt-Mỹ đã bị thương và tử thương trong phi vụ hiểm nghèo này khi trực thăng vào được bãi đáp tại mặt trận để đưa các quân nhân Việt-Mỹ bị thương và tử thương về hậu cứ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách các chiến sĩ Sư đoàn 3 Không quân VNCH được Hoa Kỳ ân thưởng huy chương ngày 2 tháng 4 năm 1975:

Trung úy Nguyen Nam – Silver Star.

Trung úy Tran Khai Tri – Silver Star.

Trung Sĩ Ha Van Nung – Silver Star.

Hạ Sĩ Than Van Hien – Silver Star.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Silver_Star_medal.png

Huy chương Silver Star ( ảnh của wikimedia.org ).

***

Trung úy Lam Van Co – Distinguished Flying Cross.

Trung úy Chau Van Hai – Distinguished Flying Cross.

Trung úy Chau Van Nguyen – Distinguished Flying Cross.

Trung Sĩ Pham Minh Tam – Distinguished Flying Cross.

Trung Sĩ Nguyen Ngoc Thanh – Distinguished Flying Cross.

Thiếu úy Nguyen Dinh Hung – Distinguished Flying Cross.

Hạ Sĩ Dinh Sach – Distinguished Flying Cross.

Hạ Sĩ Le Van Tam – Distinguished Flying Cross.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Dfc-usa.jpg/210px-Dfc-usa.jpg

Huy chương Distinguished Flying Cross ( ảnh của wikimedia.org ).

***

Trung úy Lu Cong Tam – Bronze Star Medal with “V” device.

Trung úy Nguyen Huu Tri – Bronze Star Medal with “V” device.

Trung Sĩ Nguyen Van Hai – Bronze Star Medal with “V” device.

Hạ Sĩ Pham Ngoc Thanh – Bronze Star Medal with “V” device.

https://dongsongxua.files.wordpress.com/2018/10/20836-bronze-star-v-device.jpg?w=141&h=269

Huy chương Bronze Star Medal with “V” device ( ảnh của 1.bp.blogspot.com ).

***

Trong bản danh sách trao tặng huy chương ngày 2 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Fred C. Weyand và Thiếu tướng Verne L. Bowers, Phụ tá Tham mưu trưởng Lục quân cũng đã ký thay Tổng thống và Bộ trưởng Lục quân ân thưởng huy chương huy chương Bronze Star Medal (Service) và Army Commendation Medal with “V” device cho các sĩ quan Lục quân VNCH**

Danh sách sĩ quan lục quân VNCH được Hoa Kỳ ân thưởng huy chương ngày 2 tháng 4 năm 1975:

Chuẩn tướng công binh Nguyễn Văn Chức – Bronze Star Medal (Service) – ân thưởng lần thứ thứ hai.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Bronze_Star_medal.jpg/225px-Bronze_Star_medal.jpg

Huy chương Bronze Star Medal ( ảnh của wikimedia.org ).

***

Thiếu tá lục quân Lu Xich Hong – Army Commendation Medal with “V” device.

Đại úy lục quân Lu Mong Phuong – Army Commendation Medal with “V” device.

https://i2.wp.com/www.armywriter.com/arcomv.jpg

Huy chương Army Commendation Medal with “V” device ( ảnh của armywriter.com ).

Tài liệu của Bộ Lục Quân Hoa Kỳ: go7510

Chú thích: * Theo thứ hạng của các loại huy chương cao quý như: Silver Star, Distinguished Flying Cross và Bronze Star Medal do Tổng thống Hoa Kỳ ký tặng. ** Huy chương hạng trung Army Commendation Medal do Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ ký tặng. Tham mưu trưởng Lục quân được Tổng thống và Bộ trưởng Lục quân ủy quyền ký tặng các loại huy chương trên.

Nguồn: DEPARTMENT OF THE ARMY GENERAL ORDER NO.10; Chuyện chưa kể sau huy chương đồng của trung uý phi công Lữ Công Tâm/THAM DỰ LỄ GẮN HUY CHƯƠNG ĐỒNG HƯƠNG LỮ CÔNG TÂM- aihuubienhoa.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s