Ban Tao Đàn, Tiếng Nói Thi Ca Miền Tự Do

on

Ban Tao Đàn, Tiếng Nói Thi Ca Miền Tự Do – Sưu Tầm

Xin mời nghe những kỷ niệm về ban Tao Đàn, Tiếng Nói Thi Ca Miền Tự Do, qua những phỏng vấn với Hoàng Oanh, Đoàn Yên Linh, Nguyễn Đình Toàn; Hồi ức của Trần Ngọc Ninh, Văn Quang, Phan Lạc Phúc, Thái Thủy. Ngoài Ban Tao Đàn, chương trình còn về Hoàng Thư, Hồ Điệp, Tô Kiều Ngân.

Xen kẻ vào đó là âm thanh của Ban Tao Đàn qua các tác phẩm “Đi Chùa Hương” thơ: Nguyễn Nhược Pháp – tiếng ngâm Hoàng Oanh, “Bẽn Lẽn” thơ Hàn Mặc Tử – tiếng ngâm Hồ Điệp, “Bài Ca Ngư Phủ” thơ: Vũ Hoàng Chương – tiếng ngâm Hoàng Thư, “Đi Chùa Hương” – thơ Nguyễn Nhược Pháp – tiếng ngâm Hoàng Oanh và Hồ Điệp, “Giọng Huế” – thơ: Tô Kiều Ngân, “Phong Kiều Dạ Bạc” – thơ: Trương Kế, “Tống Biệt Hành” – thơ: Thâm Tâm qua giọng ngâm của Tô Kiều Ngân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s