Món ngon và lạ : Mắm Còng – Trần Minh Quân

 Trần Minh Quân “Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa” Ocypode ceratophthalma ou crabe fantôme (Còng gió hay còng ma) Con còng    Mắm Còng, cái tên thật xa lạ với người Việt Miền Bắc nhưng lại rất thân thương với người dân Nam bộ và … Continue reading Món ngon và lạ : Mắm Còng – Trần Minh Quân