Món lạ : Mắm Cáy – Trần Minh Quân

Trần Minh Quân Cua càng đỏ – chiromantes     Sau bài Mắm Còng Gò Công dành cho Cô Nam kỳ xứ Gò, các bà bạn Bắc kỳ, có chồng Nam bộ ‘càm ràm’ đòi Trần Minh Quân (Bắc kỳ rặt) bàn về món Bắc ‘chính thống’  Mắm Cáy..Vậy xin đành hẹn các thân hữu Huế … Continue reading Món lạ : Mắm Cáy – Trần Minh Quân