Đại tá gốc Việt John T. Nguyễn, Phụ tá tham mưu trưởng, bộ tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Nguyễn Quân

Đại tá John T. Nguyễn, thủy quân lục chiến trừ bị ( ảnh của hạ sĩ I Danny Nateras, MARFORPAC ).

Đại tá John T. Nguyễn được thăng cấp đại tá thủy quân lục chiến ( TQLC ) trừ bị Hoa Kỹ vào tháng 10 năm 2017. Ông là một trong ba sĩ quan gốc Việt mang cấp đại tá TQLC, trước ông có đại tá* William H. Seely III ( nay là thiếu tướng chỉ huy trưởng trường đại học tham mưu liên quân ) và sau ông là đại tá Jackson T. Đòan, trưởng phòng G-35, bộ tư lệnh lực lượng TQLC Thái Bình Dương. Đại tá John T. Nguyễn được bổ nhiệm làm phụ tá trừ bị, đặc trách hệ thống truyền tin cho tham mưu trưởng bộ tư lệnh lực lượng TQLC Thái Bình Dương. Một sự trùng hơp đặc biệt là cả 2 vị đại tá gốc Việt John T. Nguyễn và Jackson T. Đòan cùng phục vụ tại bộ tham mưu, bộ tư lệnh lực lượng TQLC Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Đại tá John T. Nguyễn sinh năm 1973 tại Sài gòn, ông và gia đình rời Sài gòn vào cuối tháng 4 năm 1975 di tản đến trại tỵ nạn Camp Pendleton Hoa Kỳ. Sau đó gia đình ông định cư tại Southern California. Cũng từ trại tỵ nạn Camp Pendleton, là nơi gia đình ông được các quân nhân TQLC Hoa Kỳ giúp đỡ trong những ngày đầu tạm trú, những hình ảnh đẹp từ Camp Pendleton đã ghi lại trong ký ức của ông cho đến khi trưởng thành, ông gia nhập TQLC và trở thành một sỉ quan.

Binh nghiệp:

Thiếu úy John T. Nguyễn gia nhập TQLC năm 1996, sau khi thụ huấn và tốt nghiệp chương trình quân sự tại đại học California, Los Angeles. Sau đó ông theo thụ huấn các khóa căn bản sĩ quan TQLC và khóa sĩ quan truyền tin TQLC. Sau khi hoàn tất các khóa học, thiếu úy Nguyễn được lệnh thuyên chuyển đến đại đội truyền tin, tiểu đoàn tổng hành dinh sư đoàn 3 TQLC tại Okinawa Nhật Bản. Tại đây thiếu úy Nguyễn là trung đội trưởng truyền tin và kiêm nhiệm trung đội trưởng dữ liệu.

Năm 1998, trung úy Nguyễn là sĩ quan quản lý hệ thống thông tin cho đơn vị 12 TQLC tại San Diego, California.

Năm 2001, đại úy Nguyễn thuyên chuyển sang phục vụ trong lực lượng TQLC trừ bị. Từ năm 2001 đến năm 2003, ông là sĩ quan truyền tin tại phi đoàn 6 yểm trợ không vụ (MASS-6) tại Miramar, California.

Năm 2003, ông là sĩ quan xử lý thường vụ một ban trong phi đoàn 48 truyền tin, không đoàn 4 TQLC. Trong thời gian nầy đơn vị truyền tin của ông tham dự chiến đấu yểm trợ cho cuộc hành quân Enduring Freedom. Sau cuộc hành quân trở về, đại úy Nguyễn được bổ nhiệm chức vụ phân đội trưởng trong phi đoàn 48 truyền tin, tại Miramar, California.

Năm 2004, đại úy Nguyễn là sĩ quan dữ liệu truyền tin yểm trợ cho cuộc hành quân Iraqi Freedom 2-2 tại Al Taqqadum, Iraq.

Năm 2006, thiếu tá Nguyễn được thuyên chuyển đến đại đội 3 liên lạc yểm trợ hải pháo làm trung đội trưởng, trung đội chỉ huy kiêm sĩ quan truyền tin. Trong thời gian nầy, ông đã tham dự liên lạc yểm trợ hải pháo trong các cuộc thao dợt hành quân hỗn hợp Ulchi Focus Lens, Talisman Sabre và Cobra Gold.

Năm 2008, Thiếu tá Nguyễn được bổ nhiệm làm chỉ huy phó, đơn vị truyền tin chiến lược, yểm trợ cho lực lượng an ninh quốc tế của khối NATO A Phú Hãn, tại tỉnh Kabul.

Năm 2010, thiếu tá Nguyễn được thuyên chuyển đến đơn vị II MEF IMA tại Okinawa, Nhật Bản, tại đây ông làm trưởng ban 6 và được thăng cấp trung tá vào năm 2011.

Trung ta Nguyen T, John, anh cua 4th Marine Aircraft Wing

Trung tá* John T. Nguyễn, chỉ huy trưởng phi đoàn 48 truyền tin, không đoàn 4 TQLC trừ bị (ảnh của MWCS-48 )

Đến tháng 1 năm 2011, trung tá Nguyễn được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng phi đoàn 48 truyền tin, không đoàn 4 TQLC trừ bị ( tương đương với tiểu đoàn truyền tin bộ binh TQLC, nhưng danh xưng của không quân TQLC gọi là Phi đoàn/Squadron ).

Sau nhiệm kỳ 14 tháng làm chỉ huy trưởng phi đoàn 48 truyền tin, trung tá John T Nguyễn đã hoàn thành nhiệm vụ và bàn giao đơn vị cho nữ trung tá* Valerie A. Jackson vào năm 2013 ( nay là đại tá tham mưu phó lực lượng TQLC trừ bị ). Sau đó ông nhận nhiệm vụ khác phục vụ trong TQLC trừ bị.

Từ tháng 5 năm 2017, đại tá John T. Nguyễn phục vụ tại quân đoàn III TQLC ( III Marine Expeditionary Force ), và hiện nay là phụ tá trừ bị đặc trách về hệ thống tuyền tin cho tham mưu trưởng bộ tư lệnh lực lượng TQLC Thái Bình Dương Hoa Kỳ ( U.S. Marine Corps Forces Pacific ).

Hoạt động trong lãnh vực chuyên môn kỷ thuật tin học ( dân sự ):

Ngoài hoạt động trong TQLC trừ bị Đại tá John T. Nguyễn còn hoạt động trong lãnh vực chuyên môn kỷ thuật tin học và dữ liệu ( dân sự ), ông đã từng đảm nhận vai trò giám đốc tại các công ty như: Catalyst Solutions, LLC Greater San Diego Area Information Technology and Services; HP Enterprise Services; EDS, an HP company và Electronic Data Systems và hiện nay ông là chủ tịch công ty Innovatus Technology Consulting.

Học vấn:

Đại tá John T. Nguyễn hoàn tất văn bằng cử nhân khoa học toán tại đại học California, Los Angeles và văn bằng cao học khoa học về hệ thống thông tin điện toán tại đại học Phoenix. Ngoài ra ông còn thụ huấn và tốt nghiệp tại các trường quân sự chiến tranh thủy bộ, khóa nhảy dù và trường chỉ huy tham mưu.

Thăng thưởng:

Đại tá John T. Nguyễn được thăng cấp thiếu úy năm 1996, trung úy năm 1998, đại úy năm 2001, thiếu tá năm 2006, trung tá năm 2011 và được thăng cấp đại tá vào tháng 10 năm 2017.

Sau hơn 25 năm phục vụ TQLC, Đại tá John T. Nguyễn được ân thưởng nhiều huy chương cao quý như: Huy chương Joint Commendation Medal, huy chương Navy and Marine Corps Commendation Medal (with two gold stars), huy chương Navy and Marine Corps Achievement Medal and the Navy/Marine Corps và một số huy chương cao quý khác**.

Sĩ quan gốc Việt TQLC:

Theo các tài liệu thu thập được thì sĩ quan TQLC gốc Việt không nhiều như sĩ quan gốc Việt khác phục trong các quân chủng không quân, hải quân và lục quân. Sĩ quan gốc Việt đang phục vụ trong quân chủng TQLC hiện nay gồm có ( không tính sĩ quan cấp trung/thiếu úy ) : 1 Thiếu tướng, 2 đại tá, 7 trung tá ( không tính 3 vị đã hồi hưu ), 26 thiếu tá và trên 40 đại úy.

Nguyễn Quân

*Ghi theo thời giang mang cấp bậc; **ghi theo tài liệu thăng thưởng huy chương khi còn mang cấp trung tá.

Nguồn tài liệu: U.S. Marine Corps Forces, Pacific; Congress.gov; marines.mil/News/Messages/MARADMINS; Navy Personnel Command; Marine Wing Communications Squadron 48; History of MWCS-48; LinkedIn; Bienxua-15 Trung tá Hoa Kỳ gốc Việt được thăng cấp Đại tá năm 2017; dongsongcu-Đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gốc Việt John T. Nguyễn.

Cảm ơn Mr. NQ chuyển bài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s