21 Hải Quân Đại Úy Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Thiếu Tá năm 2021.

Nguyễn Quân

Theo nguồn tin từ trang nhà bộ chỉ huy quân số hải quân (Navy Personnel Command) thông báo các bản danh sách hải quân (HQ) đại úy được hội đồng thăng cấp hải quân (PROMOTION SELECTION BOARD CONVENING ORDER) chọn đề cử thăng cấp HQ thiếu tá cho tài khóa năm 2021-2022. Trong số hàng trăm HQ đại úy được đề cử thăng cấp HQ thiếu tá năm nay có 21 HQ đại úy gốc Việt.

HQ đại úy Tran Quoc Hung (ảnh của linkedin.com).

Đặc biệt năm nay có 6 đại úy ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line Officers) 7 đại úy ngành yểm trợ tác chiến hải quân (Restricted Line Officers) và 8 đại úy ngành chuyên môn phục vụ hải quân (Staff Corps Officers)

Danh sách HQ đại úy gốc Việt ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line officers) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân (Restricted Line Officers) hiện dịch và trừ bị được chọn đề cử thăng cấp thiếu tá:

Phan Tuan Anh; Duong Khoi Dinh; Du John; Le Mariel Clare; Chu Long Tuong; Tran Hung Quoc; Ngo Courtenay Nicole; Dam Lee Vinh; Nguyen Stephen Dang; Nguyen Duc Huynh; Nguyen Phong Dang; Quan Luuthuy Khanh; Vu Carolyne*.

Danh sách HQ đại úy gốc Việt ngành chuyên môn (Staff Corps Officers) hiện dịch và trừ bị được đề cử thăng cấp HQ thiếu tá:

Nguyen Alex Hoang; Quach Amanda Nhuy; Hutson Oanh Pham; Pham Cang Kim; Duong Dat Tan; Nguyen Jacob Andrew; Giang Peter; Chu Jonathan King*.

https://images02.military.com/sites/default/files/styles/full/public/2019-01/lieutenant-commander-insignia.png.jpg?itok=3V7jSikI

Ảnh minh họa cấp hiệu thiếu tá ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line officers) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân (Restricted line officers)** hải quân Hoa Kỳ của military.com/navy/officer-ranks.military.com/navy/officer-ranks.

Theo tài liệu lưu trữ trên trang nhà Navy Personnel Command thì có trên 120 HQ thiếu tá gốc Việt đang phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ.

Cũng theo thông báo trên trang nhà của Quốc hội Hoa Kỳ ( Congress.gov ), trong năm 2021 có 16 đại úy lục quân, 15 đại úy không quân, 5 đại úy lực lượng không gian ( United States Space Force ) và 4 đại úy thủy quân lục chiến gốc Việt được đề cử thăng cấp thiếu tá***.

Theo hệ thống thăng cấp sĩ quan hải quân Hoa Kỳ (Navy Officer Promotion System), thì sau 5 năm mang cấp đại úy, khoảng 80% sĩ quan đại úy sẽ được thăng cấp thiếu tá. Và theo Defense Primer: Military Officers, thì hải quân Hoa Kỳ có 18742 đại úy và 10520 thiếu tá phục vụ hiện dịch toàn thời (Active Duty Military Officers).

Cựu đô đốc Thomas Hayward, tư lệnh hải quân Hoa Kỳ năm 1978 to 1982, trao tặng bằng tưởng lục cho HQ đại úy Nguyen Dang Phong ( ảnh của hạ sĩ I John Hetherington, hải quân Hoa Kỳ ).

Cần biết thêm về các ngành của sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, xin được tóm lược:

-Sĩ quan ngành tác chiến Hải quân (Unrestricted Line Officers) có 4 ngành: Sĩ quan chiến hạm, Sĩ quan tiềm thủy đĩnh, sĩ quan hải quân không chiến, sĩ quan chiến tranh đặc biệt hải quân, tương tự như sĩ quan ngành chỉ huy của Hải quân VNCH.

-Sĩ quan ngành yểm trợ tác chiến Hải quân (Restricted Line Officers) gồm có các ngành: Sĩ quan kỹ thuật cơ khí, sĩ quan kỹ thuật hàng không, sĩ quan bảo trì phi cơ, sĩ quan tình báo hải quân, sĩ quan chiến tranh mật mã, sĩ quan tin học điện toán, sĩ quan giao tế ngoại giao, sĩ quan công vụ (chiến tranh chính trị), sĩ quan hải dương học, sĩ quan truyền tin hải quân và sĩ quan tài nguyên nhân lực.

-Sĩ quan ngành chuyên môn phục vụ hải quân (Staff Corps Officers) gồm có 8 ngành: Bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng và chuyên viên y tế thuộc bộ chỉ huy quân y hải quân; Sĩ quan kỹ sư công chánh (công binh hải quân) và sĩ quan tiếp liệu hải quân thuộc bộ chỉ huy tiếp vận hải quân; Sĩ quan luật sư quân pháp và sĩ quan tuyên úy tôn giáo trực thuộc bộ hải quân.

HQ đại úy Carolyne Vu “giữa” và hai sĩ quan hải quân và thủy quân lục chiến ( ảnh của trung sĩ hải quân Michael Ehrlich).

Chú thích: *Ghi theo họ và tên 21 đại úy gốc Việt trên các bản danh sách; **Cấp hiệu thiếu tá ngành chuyên môn phục vụ hải quân (Staff Corps officers) không có ngôi sao như thiếu tá nganh tác chiến hải quân (Unrestricted Line officers) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân (Restricted line officers), thay thế cho ngôi sao là huy hiệu của ngành chuyên môn; ***Có một số đại úy mang họ và tên giống người Việt, nhưng không thể xác định được nguồn gốc.

Nguồn: Navy Personnel Command; congress.gov; military.com/navy/officer-ranks; en.wikipedia.org; public.navy.mil; linkedin.com; bienxua-15 Hải Quân Đại Úy và 2 Đại Uý Tuần duyên Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Thiếu Tá năm 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s