Phi Vụ Cuối Cùng Của Ba Người Phi Công F-5

canhthep.com

96896.p6.jpg (500 x 349, 17.21 Kb)

Chuyện không thể xảy ra Nhưng ĐÃ XẢY RA!…

Tôi thuộc phi đoàn F5 Hồng Tiễn Đà Nẵng, đã từng ngồi trong buồng lái độc nhất một ghế ngồi và không bao giờ tưởng tượng ra được có một ngày, cái buồng lái nhỏ sít sao này lại chứa được đến ba thân thể to cao và đáp thành công xuống phi trường Utapao -Thailand trong phi vụ cuối cùng giờ thứ 25 SaiGon thất thủ !…

Trong hình dưới đây được chụp lại lúc một đại tá Mỹ đón gặp ba ba phi công tại phi trường Pilot Tô phương Cường, Pilot Vũ Ngô Châu ( đã quá vãng ) và Pilot Trần Ngọc Bửu.

96900.image3.jpg (500 x 360, 64.11 Kb)
Click to expand image 96899 to full size (1592 x 2048, 394.95 Kb)
Click to expand image 96898 to full size (1536 x 2048, 74.76 Kb)

Người Đăng: tmh – Jul 30, 2021

Nguồn: http://www.canhthep.com/modules.php?op=modload&name=Forum&file=view&bn=kq_f5&key=1627691935

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s