Hồi ức: Đi học ngoại quốc – Phạm Đinh Long

Phạm Đình Long


Tháng 2/1965 chúng tôi được gọi đi thi Anh Ngữ ở Trường Sinh Ngữ Quân Đội để chuẩn bị xuất ngoại theo học Khoá Tình Báo Chiến Trường cùng với các sĩ quan Đồng Minh Pakistan, Lào, Phi Luật Tân, Đài Loan, Nam Hàn. Khoá học thật mới lạ, thích thú và hào hứng, như theo dõi, chống theo dõi, kỹ thuật tiếp xúc, đặt câu hỏi dẫn dụ (leading question) để khai thác vô tình đối tượng, tìm hiểu nguyên động lực để thu phục mua chuộc tuyển mộ, v.v… Chúng tôi còn học xử dụng kỹ thuật để nghe lén, chụp lén trong các tình cảnh khó khăn, hoặc đặt dấu báo an, báo nguy, hộp thư chết, hộp thư sống… vô tình, hữu tình, hoặc xâm nhập Không, Thủy, Bộ, Trắng, Xám, Đen, v..v..

Cuối khoá mỗi khoá sinh được giao một mục tiêu để xâm nhập, mọi giấy tờ chứng minh thân phận đều bị thu hết, phải nghĩ ra một câu chuyện ngụy tích có lý nhất mà tiếp cận, xâm nhập mục tiêu, thu thập tin tức, hình ảnh, v.v.. Nếu bị bắt chúng tôi phải vận dụng ngụy tích, ngụy tích trong ngụy tích để thoát hiểm,…

Tôi may mắn nhận được 1 mục tiêu dân sự là xâm nhập vào một nhà máy sản xuất đường ở Nago nên dễ dàng hơn (xâm nhập Trắng), trong khi các bạn khác nhận mục tiêu quân sự (phải xâm nhập Đen).

Sau khi nghiên cứu tìm hiểu tất cả các dữ kiện thu thập được về mục tiêu, tôi làm quen với một cô gái Nhật điạ phương và mời cô đi chơi thăm viếng nhà máy đường. Cô đưa tôi đến nhà máy vừa làm thông dịch vừa hướng dẫn. Tôi ghi nhận những tin tức cần biết, chụp hình kỷ niệm, thật đầy đủ và vui vẻ… Kết quả là bài thi thực tập cuối khóa cuả tôi hoàn tất tốt ngoài sự mong đợi. Rồi khoá học cũng chấm dứt.

Nguồn: https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/v%C4%83n-ngh%E1%BB%87/chuy%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BB%9Di-l%C3%ADnh/8204-h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c?17225=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s