TỬ SĨ HOÀNG-SA – Thềm Sơn Hà

Thềm Sơn Hà

Trận hải chiến trong lịch sử cận đại giữa Hải quân Việt nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng tại nhóm Nguyệt Thiềm, quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 là một trận hải chiến khốc liệt, oai hùng, can đảm và bi thương đã chứng tỏ qua hành động và những lời nói đầy can trường, dũng khí.

Tuy nhiên để nêu gương cho thế hệ sau, dân tộc ta đã phải trả giá qua sự hy sinh của 74 chiến sĩ Hải quân trên 4 chiến hạm, các chiến sĩ Hải kích và Biệt hải.
Trong số này Hộ tống hạm Nhựt Tảo gánh chịu sự thiệt hại nặng nề nhất với 62 chiến sĩ hy
sinh.

Dựa trên các tài liệu trung  thực, tác giả xin được trình bày một danh sách đầy đủ và chính xác về 74 TỬ SĨ HOÀNG SA.

a.- Tử sĩ thuộc HQ 10:         
••• tuờng trình ủy khúc số 157 ngày 2 tháng 3 năm 1974 của BTL/HĐ  gồm có 54 chiến sĩ hy sinh theo chiến hạm, nhưng không có tên Hạm trưởng HQ Thiếu tá Ngụy Văn Thà.        
••• tường trình ủy khúc số 121 ngày 16 tháng 2 năm 1974 của BTL/HĐ liệt kê 6 chiến sĩ hy sinh trên bè  đào thoát, nhưng không có tên Quản nội trưởng Thượng sĩ 1/TP Nguyễn Hồng Châu (ông chết trên tàu dầu Hòa Lan Kopionella).   
Như vậy, từ hai phúc trình trên, thêm vào Hạm trưởng Thà và Quản nội trưởng Châu, con số chính thức tử sĩ hy sinh trên HQ 10 là:                            62 người     
b.- Tử sĩ thuộc HQ 4:                                             2 người  
c.- Tử sĩ thuộc HQ 5:                                             3 người                                      
d.- Tử sĩ thuộc HQ 16:                                          2 người   
e.- Tử sĩ thuộc Liên đoàn Người nhái:                       
    – hy sinh trên đảo Quang Hòa                              2 người   

Advertisements

about:blank

Report this ad

– hy sinh trên HQ 5                                              2 người  
f.- Tử sĩ thuộc Sở Phòng vệ Duyên hải:     
   
– hy sinh trên HQ 4                                              1 người   ______________________________________________________________________________

                                               Tổng cộng:               74 người

Kết luận, trong trận hải chiến Hoàng Sa tổng cộng 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc.

I.- Tiểu sử:
          – Họ và tên: Ngụy Văn Thà
          – Cấp bậc: HQ Trung tá
          – Số quân: 63A 700824
          – Chức vụ: Hạm trưởng
          – Đơn vị: Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10
          – Ngày và nơi sinh: 16-01-1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh
          – Học vấn: bằng Tú Tài II ban Toán
          – Ngày nhập ngũ: 13-08-1962 (qua kỳ thi tuyển)
          – ngày ra trường:  tháng 3-1964
          – Xuất thân khóa: 12/SQHQ/ Nha Trang
          – Gia cảnh:  
                              – hiền thê Huỳnh Thị Sinh, kết hôn năm 1966
                              – con gái thứ 1 Ngụy Thị Thu Trang sinh năm 1967
                              – con gái thứ 2 Ngụy Thị Thu Thủy sinh năm 1969
                              – con gái thứ 3 Ngụy Thị Thu Tuyết sinh năm 1973
II – Đơn vị đã phục vụ:
          – Thực tập Đệ thất Hạm đội trên LST 1166- USS Washtenaw County
          – SQ Đệ tứ, SQ Đệ tam, Hạm phó một số chiến hạm thuộc Hạm đội
          – Chỉ huy phó Giang đoàn 23XP ở Vĩnh Long
          – Hạm trưởng Tuần duyên hạm Keo Ngựa HQ 604
          – Hạm trưởng Giang pháo hạm Tầm Sét HQ 331
          – Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10 từ ngày 16-9-1973
III.- Huy chương:
 Cố HQ Trung tá Ngụy Văn Thà được tưởng thưởng 13 huy chương đủ loại, trong đó được truy tặng Hải quân Huân chương và Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với Nhành Dương liễu.
.-Tiểu sử
 – Họ và Tên:              NGUYỄN THÀNH TRÍ                           
 – Cấp bực:                HQ Thiếu tá
 – Số Quân:                61A702714
 – Chức vụ:                 Hạm phó
 – Đơn Vị:                   Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10
 – Ngày và nơi sinh:   24-01-1941 tại Sa Đéc, mang quốc tịch Pháp với tên Jean-Pierre Nguyễn Thành Trí, năm 1959 đổi qua quốc tịch Việt Nam.        
– Thân phụ:                Ông Nguyễn Văn Trình (cựu Tổng Giám đốc Tổng nha Điền địa,
                                   về hưu năm 1969)
– Thân mẫu:                Bà Đỗ Thị Thơm
– Học Vấn:                  bằng Tú Tài II ban Toán năm 1963, chương trình Pháp

– Ngày nhập ngũ:       16-08-1966 (qua kỳ thi tuyển)
– Ngày mãn khóa:      16-09-1968 với cấp bực HQ Thiếu úy
– Xuất thân khóa:       17/SQHQ/Nha Trang
– Gia cảnh:                 Hiền thê: Ngô Thị Kim Thanh
                                   Trưởng nữ: Nguyễn Thị Thanh Thảo
                                   Thứ nam: Nguyễn Thanh Triết (sanh năm 1974)
II.- Đơn vị đã phục vụ
– Trục lôi hạm Bạch Đằng II_HQ 116: 9-1968 đến  1-1969
– Hải đội 3 Duyên phòng (Thuyền trưởng Tuần duyên đĩnh-WPB): 2-1969 đến 10-1971                                                                          

Advertisements

about:blank

Report this ad

– Đài Kiểm báo 302 Vũng Tàu (Chỉ huy trưởng): 10-1971 đến   8-1973
– Thụ huấn khóa 2 Tham mưu Trung cấp Sài Gòn: 8-1973 đến 11-1973
– Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10: 11-1973 đến   1-1974
III.- Huy chương
– Tưởng lục cấp Trung đoàn quyết định số 046-HQ ngày 29-11-1966
– Quân vụ Bội tinh hạng 5          quyết định số 65-HQ-TQT     ngày  1-10-1969   
– Chiến dịch Bội tinh 60              quyết định số 09-HQ-TQT     ngày  25-7-1969
– Quân phong Bội tinh hạng 5   quyết định số 67-HQ              ngày  25-7-1971
– Tưởng lục cấp Sư đoàn            CL số 022-HQ-V3DH-TL        ngày  26-9-1972
– Tưởng lục cấp Sư đoàn            CL số 010-HQ-V3DH               ngày 22-6-1973                  

Chú thích: tác giả viết lại phần I dựa trên tài liệu do gia đình cố Thiếu tá Trí
cung cấp, viết thêm phần II từ  k.17/SQHQ/NT.

Nguồn: Cảm ơn Mr. TSH chuyển tài liệu Tử Sĩ Hoàng Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s