Buổi gặp gỡ giữa Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Tiểu Bang Victoria và Trung Tâm Phối Hợp Chống Can Thiệp Nước Ngoài, Bộ Nội Vụ Liên Bang

on

CỘNG ĐỒNG TIN HÀNG ĐẦU

March 26, 2023

THÔNG BÁO

Melbourne, ngày 23 tháng 3 năm 2023

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
 • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
 • Quý vị truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương

Vào lúc 10:30 sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023, đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Úc – Victoria (VCA-VIC) và Trung Tâm Phối Hợp Chống Can Thiệp Nước Ngoài (CFICC), Bộ Nội Vụ tại VCA-VIC Footscray văn phòng, 1/56 Phố Nicholson. Đây là buổi gặp gỡ thứ hai sau cuộc họp đầu tiên vào cuối năm ngoái. Đây là một đề tài thời sự nóng bỏng của nước Úc và một trong những quan tâm hàng đầu của Chính phủ Liên bang.

Từ Bộ Nội Vụ Liên Bang:

 • Andrew Heath, Giám đốc
 • Magdalene Ektoras
 • Michelle Chu

Từ VCA-VIC:

 • Nguyễn Việt Long OAM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn & Giám sát
 • Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch
 • Trần Đông, Phó Chủ tịch, Tài chính & Kế hoạch
 • Phó Quốc Vân, Tổng thư ký

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí vô cùng thân mật, thẳng thắn và hiệu quả. Hai bên đã trao đổi quan điểm và thảo luận về một phương cách làm việc chung chủ động để giảm thiểu rủi ro sự can thiệp của nước ngoài vào cộng đồng người Việt Nam ở Victoria. Chúng tôi cũng đồng ý về các bước tiếp theo, chẳng hạn như các tổ chức các buổi thông tin, ấn hành tài liệu bằng Việt ngữ và thực hiện các cách thức báo cáo để quảng bá sâu rộng các Mục đích và Mục tiêu của Trung tâm đến với Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Úc – Victoria.

Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 12 giờ trưa.

Trân trọng,

TM Ban Chấp Hành

Phó Quốc Vân

Tổng Thư Ký

Nguồn: https://nhanquyen.co/buoi-gap-go-giua-cdnvtd-vic-va-trung-tam-phoi-hop-chong-can-thiep-nuoc-ngoai-bo-noi-vu-lien-bang/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s