28 Hải Quân đại úy Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Thiếu tá năm 2022 – Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Theo nguồn tin từ trang nhà bộ chỉ huy quân số hải quân (Navy Personnel Command) thông báo các bản danh sách hải quân (HQ) đại úy được hội đồng thăng cấp hải quân ( PROMOTION SELECTION BOARD CONVENING ORDER ) chọn đề cử thăng cấp HQ thiếu tá cho tài khóa năm 2023 (YF23). Trong số hàng trăm HQ đại úy được đề cử thăng cấp HQ thiếu tá năm nay có 28 HQ đại úy gốc Việt*.

Năm 2021, có 21 HQ đại úy Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp thiếu tá, năm 2020, có 15 HQ đại úy Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp thiếu tá.

HQ đại úy Van Huynh giới thiệu và giải đáp về hải quân cho một học sinh trung học ( Hình của Chief Mass Communication Specialist Brian Dietrick/Release năm 2020 ).

Năm nay có 4 đại úy ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line Officers). 9 đại úy ngành yểm trợ tác chiến hải quân ( Restricted Line Officers ) và 15 đại úy ngành chuyên môn phục vụ hải quân ( Staff Corps Officers ) gốc Việt được đề cử thăng cấp HQ thiếu tá. Đặc biệt có 3 HQ đại úy ngành tình báo hải quân ( Intelligence ).

Danh sách HQ đại úy gốc Việt ngành tác chiến hải quân ( Unrestricted Line officers ) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân ( Restricted Line Officers ) hiện dịch và trừ bị được chọn đề cử thăng cấp thiếu tá: Nguyen Peter Khiem, Nguy Kevin, Tran Quang Minh, Thiem Nathan J, Tran Bieu Bu, Huynh Jonathan, Nghiem Dat J, Huynh Loi Van, Nguyen Tricia D, Hua An Thien, To pham Amy Suzanne, Du Shelly L, Hong Crystal S.

Danh sách HQ đại úy gốc Việt ngành chuyên môn ( Staff Corps Officers ) hiện dịch và trừ bị được đề cử thăng cấp HQ thiếu tá: Ha Chrysanthy. Thai Kevin Thinh Ho H, Tran Lananh Thi**, Duong Diewitt, Vu Thanh Nhan Thomas, Trac Phong Thieu, Ha Andrew Bradley, Le Julian, Le Donny, Tran Thong Xuan, Le Tony Duy, Nguyen Andy. Nguyen Thanh Nhut, Dinh Jimmy Gia, Dang Long Bich.

.

https://images02.military.com/sites/default/files/styles/full/public/2019-01/lieutenant-commander-insignia.png.jpg?itok=3V7jSikI

Ảnh minh họa cấp hiệu thiếu tá ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line officers) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân Hoa Kỳ (Restricted line officers)*** của military.com/navy/officer-ranks.military.com/navy/officer-ranks.

Theo hệ thống thăng cấp sĩ quan hải quân Hoa Kỳ (Navy Officer Promotion System), thì sau 3 năm mang cấp đại úy, khoảng 80% sĩ quan đại úy sẽ được thăng cấp thiếu tá, và sau 3 năm mang cấp thiếu tá, khoảng 70% sĩ quan thiếu tá sẽ được thăng cấp trung tá. Tài liệu Defense Primer: Military Officers – Updated December 1, 2021 ghi nhận: Hải quân Hoa Kỳ có 18927 đại úy và 10722 thiếu tá phục vụ hiện dịch toàn thời ( Active Duty Military Officers).

Cần biết thêm về các ngành của sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, xin được tóm lược:

-Sĩ quan ngành tác chiến Hải quân ( Unrestricted Line Officers) có 4 ngành: Sĩ quan chiến hạm, Sĩ quan tiềm thủy đĩnh, sĩ quan hải quân không chiến ( không quân của hải quân ), sĩ quan chiến tranh đặc biệt hải quân ( lực lượng đặc biệt hải quân ), tương tự như sĩ quan ngành chỉ huy của Hải quân VNCH.

-Sĩ quan ngành yểm trợ tác chiến Hải quân ( Restricted Line Officers ) gồm có các ngành: Sĩ quan kỹ thuật cơ khí, sĩ quan kỹ thuật hàng không, sĩ quan bảo trì phi cơ, sĩ quan tình báo hải quân, sĩ quan chiến tranh mật mã, sĩ quan tin học điện toán, sĩ quan giao tế ngoại giao, sĩ quan công vụ ( chiến tranh chính trị ), sĩ quan hải dương học, sĩ quan truyền tin hải quân và sĩ quan tài nguyên nhân lực.

-Sĩ quan ngành chuyên môn phục vụ hải quân ( Staff Corps Officers ) gồm có 8 ngành: Bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng và chuyên viên y tế thuộc bộ chỉ huy quân y hải quân; Sĩ quan kỹ sư công chánh (công binh hải quân) và sĩ quan tiếp liệu hải quân thuộc bộ chỉ huy tiếp vận hải quân; Sĩ quan luật sư quân pháp và sĩ quan tuyên úy tôn giáo trực thuộc bộ hải quân.

Theo tài liệu lưu trữ trên các trang nhà Navy Personnel Command và Congress.Gov thì có trên 120 HQ thiếu tá gốc Việt đang phục vụ các ngành trong hải quân Hoa Kỳ ( Không tính những vị đã về hưu, cũng như được thăng cấp trung tá ).

Chú thích: *Có 3 HQ đại úy mang họ và tên giống người Việt: Xu Dan, Chi Sarah, Chung Austin C được đề cử thăng cấp thiếu tá, nhưng không thể xác định được Hoa hay Việt gốc Hoa? **Ghi theo họ và tên 28 HQ đại úy gốc Việt trên các bản danh sách; ***Cấp hiệu thiếu tá ngành chuyên môn phục vụ hải quân (Staff Corps officers) không có ngôi sao như thiếu tá ngành tác chiến hải quân (Unrestricted Line officers) và ngành yểm trợ tác chiến hải quân (Restricted line officers), thay thế cho ngôi sao là huy hiệu của ngành chuyên môn.

Nguyễn Quân

Nguồn: Navy Personnel Command; congress.gov; military.com/navy/officer-ranks; en.wikipedia.org; public.navy.mil; .dvidshub.net; linkedin.com; bienxua-21 Hải Quân Đại Úy Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Thiếu Tá năm 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s